fbpx

In memoriam: Jozef Amautan, erelid BEP

INGEZONDEN– Bestuur en leden van de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) betreuren dezer dagen het onverwachte en plotselinge heengaan van ex-hoofdbestuurslid en erelid Jozef Amautan.

Hij werd slechts 64 jaar oud.

Hij verwierf prominentie in de partij door zijn integriteit, loyaliteit, praktische, nuchtere en gematigde kijk op zaken in zowel de algemene Surinaamse politieke sfeer als die binnen de eigen partij.

Jozef Amautan was een harde werker en doorzetter in alles waarin hij geloofde, het zij in de prive sfeer als de publieke sfeer. In deze memorial zal de BEP zich beperken tot het politieke leven of tot de politieke bijdrage van Jozef aan de groei en ontwikkeling van de partij.

Tijdens de binnenlandse oorlog hebben enkele jonge progressieven zich verenigd in een beweging, die aangeduid werd als ‘ondersteuning comité voor de ontwikkeling van het binnenland, het OCOB. Deze beweging was faliekant tegen, vooral de manier van optreden van de strijdende partijen richting burger in het binnenland.

Reden genoeg voor het OCOB om een bescheiden bijdrage te leveren ter beëindiging van de oorlog. Jozef Amautan heeft in deze ook een preponderante rol vervuld.

BEKIJK OOK
Lijk man aangespoeld

In 1987 hebben de leden van OCOB zich ingegraven in de BEP met de missie, de partij te transformeren tot een ontwikkelingspartij. Het oude bestuur werd afgezet en er kwam een nieuw bestuur onder leiding van wijlen Caprino Alendy.

Amautan heeft vanaf toen als de nieuwe penningmeester van de BEP gefungeerd. Aan deze functie heeft hij zeker langer dan 15 jaar invulling gegeven.

Jozef Amautan heeft nimmer het partij belang ondergeschikt gemaakt aan zijn persoonlijke politieke aspiratie. Gezegd mag worden dat hij geen blad voor de mond nam als zaken niet correct geschiedde.

De voorzitters en ministers van de partij die buiten de gemaakte afspraken om handelde, werden door hem met gedegen argumenten zwaar onder vuur genomen. In 2016 werd Jozef een van de eerste bestuursleden van het New Mont Community Development Fund namens de Paamaka gemeenschap.

Met het heengaan van Jozef Amautan, verliest de BEP, absoluut een trouw kaderlid. Zaterdag januari14 2023 wordt Jozef Amautan te Mariusrust naar zijn laatste rustplaats begeleid.

BEP Mediateam