fbpx

Importeurs, producenten , bouwmaterialenzaken en winkels bezocht door onderzoeksambtenaren HI&T

GFC NIEUWS- Onderzoeksambtenaren van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, met name de Economische Controle Dienst, Consumentenzaken de Algemene Economische Beleid (AEB) en de dependances zijn dagelijks in het veld voor controlewerkzaamheden naar aanleiding van binnengekomen klachten.

Ook de importeurs en producenten zijn deze week bezocht door het team van HI&T. Bij enkele importeurs is gebleken dat zij dagelijks hun prijzen wijzigen, op basis van de zwarte marktkoers, wat een economisch delict oplevert.

Verder hebben vele winkeliers aangegeven dat zij van de salespersonen van de importeurs, nieuwe prijzen doorkrijgen en zij dan hun prijzen in de winkels wijzigen.

De ambtenaren van de Economische Controle Dienst hebben tijdens de controlewerkzaamheden benadrukt dat de winkelier de prijzen niet mag aanpassen, zolang zij geen nieuwe partij hebben ingekocht.

Ook dienen zij te allen tijde de aankoopbonnen van de producten te overleggen en de geldige winkelvergunning dient aanwezig te zijn in de winkel.

Winkeliers in de ressorten, Flora, Highway, Beekhuizen, Pontbuiten en Domburg zijn aangedaan door de onderzoeksambtenaren. Verder zijn ook de winkels in de dorpen Klaaskreek, Tapoeripa en Brokopondo centrum gecontroleerd door de medewerkers van HI&T in samenwerking met de bestuursambtenaren.

In bepaalde gevallen is de prijs van goederen teruggedraaid naar de prijzen op de overlegde bonnen, door middel van uitleg van de ECD-medewerker.

In een van de winkels was de prijs van bruine suiker SRD 15. Deze is meteen verlaagd naar SRD 11, nadat bleek dat de winkelier geen inkoopbonnen had.

BEKIJK OOK
Surinaamse ondernemers in Nederland en Suriname bespreken samenwerking

Ook waren er op enkele producten geen prijzen aangegeven. De winkelier is terstond erop gewezen dat de prijsaanduiding verplicht is. Verder is er controle uitgeoefend op de prijzen van alcohol en verzorgingsproducten.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle prijsverhogingen een overschrijding van de maximale winstmarge is.

Bij een bar in het district Wanica zijn er illegale sigaretten aangetroffen, deze zijn in beslag genomen door de ECD-ambtenaren en er is een proces-verbaal opgemaakt. De eigenaar van de bar zal een boete moeten betalen naar aanleiding van het economisch delict dat is begaan door hem.

Ook zijn enkele producenten opgeroepen voor nadere uitleg over de kostencalculatie en de consumentenprijs die zij hanteren voor hun producten.

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme tracht samen met de importeurs, producenten en winkeliers te werken naar beheersbare prijzen.

Samen met importeurs zullen de maximumprijzen worden gepubliceerd om transparantie van de prijzen te kunnen waarborgen.

Verder zijn enkele grondstoffen en productiemiddelen vrijgesteld van invoerrechten.

Ook zijn de heffingen, waaronder invoerrechten; omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht tot een bedrag van SRD10 geschorst , van diverse basis -en strategische goederen.

Klachten kunnen ingediend worden via:

• Het verkortnummer van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme: 1940
• Het whatsappnummer: 8530915
• Meldpunt ondernemers: [email protected] en of [email protected]