fbpx

Implementatie biometrisch paspoort noodzakelijk voor verdere stappen in visumvrij reizen

GFC NIEUWSREDACTIE- Een belangrijke dimensie in de besprekingen met de Europese Unie (EU) is de visumvrijstelling voor Surinaamse burgers naar de Schengenlanden.

Suriname heeft bij veel gelegenheden aangegeven geïnteresseerd te zijn in visumvrijstelling met landen binnen de EU. Gezien de voortdurende ontwikkelingen, ook op het gebied van internationaal personenverkeer, kwam onlangs de invoering van het biometrisch paspoort aan de orde.

Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft in een schrijven gericht naar Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, op 13 februari 2023, wederom het verzoek herhaald voor visumvrij reizen naar Europa.

De minister memoreerde dat de relatie met de EU teruggaat tot 1979 op het gebied van samenwerking en overleg op verschillende gebieden. Hierbij sprak de minister zijn waardering uit over de niet-aflatende steun van de EU aan Suriname en gaf mee dat er verschillende projecten zijn uitgevoerd, en andere nog in uitvoering zijn, die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het land.

Eveneens benadrukte de bewindsman hierbij het tal van politieke dialogen met vertegenwoordigers van de EU, zoals bedoeld in artikel 8 van de overeenkomst van Cotonou.

In 2019 is een formeel verzoek ingediend bij de delegatie van de Europese Unie in Georgetown waarbij de interesse voor visumvrij reizen wederom werd vermeld. Hierop was de aanbeveling van de ‘European External Action Service’ om vooruitgang te boeken bij de afgifte van biometrische paspoorten.

BEKIJK OOK
SoZaVo start fysieke registratie in Wanica, Para en Saramacca

Om dit proces te vergemakkelijken heeft de Republiek Suriname op 28 april 2022 de Wet Reisdocumenten goedgekeurd. Het doel van deze wet is, onder andere, het verstrekken van fraudebestendigere reisdocumenten middels de opname van biometrische gegevens en elektronische eigenschappen.

Voorts vermelde de bewindsman dat er volgens de statistieken jaarlijks een groot aantal personen reizen naar de EU, voornamelijk naar Nederland en België, waarvan een groot aantal afkomstig is uit Suriname. De minister benadrukte dat daarom de visumvrijstelling de persoonlijke contacten tussen de EU en Suriname verder zal vergemakkelijken, het toerisme stimuleren en de zakelijke, sociale en culturele banden tussen de EU en Suriname versterken.

Hoewel de Wet Reisdocumenten reeds is goedgekeurd en afgekondigd moet deze nog in werking treden. Hiertoe is een ‘commissie Implementatie Wet Reisdocumenten’ ingesteld, onder leiding van heer Nasier Eskak, directeur Binnenlandse Zaken. De commissie is bezig met het voorbereiden van uitvoeringsbesluiten inzake processen en procedures van het nieuwe paspoortensysteem.

In zijn schrijven aan de EU-president gaf minister Ramdin tot slot aan dat Suriname zich zal blijven inzetten voor het versterken van het partnerschap met de Europese Unie en dat de dialoog met relevante instellingen over de onderwerpen zeer wordt gewaardeerd.