fbpx

Illegaliteit bij tweede controleactie vissersvaartuigen

Het onder directoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een tweede controleactie op verschillende aanmeersteigers gedaan. Dit gebeurde in de vroege ochtend van 9 november, in de districten Commewijne en Wanica. Tijdens deze controleactie heeft het ministerie wederom ondersteuning gekregen van politie en militaire eenheden.

Een optimale controle van visserij-activiteiten is een manier om orde en rust te garanderen binnen de visserijsector. Dit betekent ook garantie van vis voor de lokale gemeenschap en de export. Ongeregeldheden bij vissersvaartuigen kunnen (in)direct aangepakt worden middels een waarschuwing of sanctie, betrapping op heterdaad (bij illegale praktijken), onmiddellijke beslaglegging, boetes en justitiële vervolging.

In het district Commewijne zijn vier aanmeersteigers aangedaan: Mariënburg, Zoelen, Gabs en Meerzorg. Hier zijn er geen ongeregeldheden geconstateerd. Een andere ploeg van ODVIS heeft de aanmeersteigers NV Centrale voor Vissershaven in Suriname (CEVIHAS) en Bethesda aangedaan. Hier zijn er wel ongeregeldheden geconstateerd. De voorwaarden van het desbetreffende visserij-categorie staan aan de achterkant van de vergunning.

OOK INTERESSANT
Veiligheidsadviseur president geen voorstaander van BAVP-opleiding voor Chinese ondernemers en gewone burgers

Eén van de voorwaarden is dat de registratienaam en nummer aan de rechterkant van het vissersvaartuig eerst dient te worden ingekerfd en daarna deze zichtbaar te verven.

Bij enkele boten laat dit te wensen over. Eveneens zijn er ongeregeldheden gevonden bij lengtes en netten. Ter plaatse is het voornoemde opgelost middels een waarschuwing of onmiddellijke aanpak. Een groter aangetroffen probleem is dat ongeldige (vervallen/ingetrokken/vervalst) vergunningen zijn aangetroffen bij deze controleactie.

Elk vissersvaartuig dient een geldige vergunning te hebben, welke aan één persoon is toegekend. Er zijn vissersvaartuigen aangetroffen die zich niet hieraan houden.

Daar waar, ter plekke door ODVIS-inspecteurs onderzocht, sprake is van ongeldige of vervalste vergunningen of dergelijke, met enig bewijs van visserijpraktijken, zal de politie verder onderzoek doen.

Met de Officier van Justitie zal worden nagegaan als beslaglegging van de vissersboot en andere middelen, en of andere sancties volgen.(GFC)