fbpx

Illegale vuildumpplekken binnenstad Paramaribo worden aangepakt

GFC NIEUWS- De binnenstad van Paramaribo wordt al geruime tijd geteisterd door personen die op een illegale wijze vuil dumpen, op de kruispunten en bermen, in het centrum van onze hoofdstad.
De plaatselijke bewoners worden verzocht zich niet steeds schuldig te maken aan het dumpen van huis- tot grofvuil op deze cruciale plekken.
De afdelingen Vuilophaal en Verwerking (VOV) en Straatonderhoudsdienst, beiden ressorterende onder het ministerie van Openbare Werken hebben 5 plekken uitgekozen die meteen worden aangepakt. Na de opruiming worden de plekken ook verfraaid door de afdelingen.
Op de “World Clean Up Day” welke herdacht is op 19 september 2020, is het schoonmaakproject van start gegaan, waarbij op dezelfde dag, de berm, op de hoek van de Hofstraat en Drambrandersgracht van vuil is ontdaan. De Ladesmastraat, waar de straat een bocht maakt, is ook op deze dag aangepakt.
Vervolgens is op 29 september een illegale vuilstortplaats langs de Kleine Saramaccastraat grondig schoongemaakt. De kruispunten Watermolenstraat-Keizerstraat en de Commissarisweg komen deze week nog aan de beurt, omdat deze plekken behoren tot de grote illegale vuildumpplaatsen in de binnenstad. De plekken waar in kleine hoeveelheden vuil wordt gedumpt, zullen in een later traject worden aangepakt.
Radjniesh Panchoe, sub coördinator bij de VOV, geeft aan dat de bewustwording bij de burgers nog op gang moet komen, want het schoonmaken van deze bevuilde locaties kost de staat heel veel geld. In de binnenstad zijn er dagelijks 2 vrachten die afgevoerd moeten worden, dit alleen kost de overheid al SRD 600,- per dag, laat staan de kosten op maandbasis. Hij drukt de burger op het hart, door te benadrukken dat het om belastinggelden gaat van de burger zelf.
De dr- en rr-leden zullen een steentje moeten bijdragen door extra controle uit te oefenen, zodat er niet meer wordt gedumpt op de plekken die reeds zijn opgeruimd. De plekken die reeds zijn aangepakt dienen te allen tijde schoon te worden gehouden.
Cherida Monkou, hoofd afdeling Straatonderhoudsdienst bij het directoraat Openbaar Groen, laat optekenen dat een heleboel gepaard gaat met milieuvervuiling, waar volksgezondheid ook komt bij kijken. Derhalve vindt zij dat de mind shift bij de burger erg belangrijk is. Zij geeft verder aan dat naast de 5 plekken er meerdere plekken moeten worden aangepakt, maar de financiële middelen zijn er nu niet voor. Zij hoopt dat de burgers de plekken die ondertussen zijn schoongemaakt en verfraaid, netjes houden. Het is niet de bedoeling dat de plekken weer als een vuilstortplaats worden omgetoverd en wij aan de gang blijven.
“Er zijn plannen om ook naar de ressorten te gaan, want ook daar zijn er illegale vuilstortplaatsen geconstateerd die dringend moeten worden aangepakt. Als burger van ons geliefd Suriname ligt de verantwoordelijkheid bij ons zelf, willen we onze omgeving schoonhouden. Volgens artikel 39 van de politie strafwet is het immers verboden om zomaar vuil ergens te dumpen, je kan er een boete voor krijgen van SRD 500 of een gevangenisstraf van 14 dagen,” aldus Monkou.

BEKIJK OOK
Keti Koti worstelspektakel op Ramcharan’s Playground