fbpx

Illegale vogelhandel vanuit Tepu

GFC NIEUWS- Afgelopen week kreeg Conservation International Suriname (CI-S) vanuit een betrouwbare bron informatie over vele tientallen beschermde vogels die op een vlucht vanuit Pelele Tepu naar Paramaribo zijn getransporteerd.
Bij aankomst bleek dat een groot deel van de vogels door de stress en ongeschikte transportmethode onderweg waren overleden.
Het gaat om de in Suriname beschermde soorten; de Fransmadam (Deroptyus accipitrinus), ook wel de kraagpapegaai genoemd, roodsnavel toekans (Ramphastos tucanus) en groefsnavel toekans (Ramphastos vitellinus).
In hetzelfde transport waren ook veel Bruin Margrietje papegaaien (Pionus fuscus) aanwezig die volgens de Surinaamse wetgeving onder de kooidieren valt met een vangstlimitiet van 5 dieren. Al deze soorten staan op Lijst II van CITES, de conventie voor internationale handel in bedreigde soorten, een verdrag waar Suriname ook lidstaat van is.
Als een dier op lijst 2 staat betekent dit dat een soort niet per se bedreigd wordt met uitsterven, maar dat de handel in deze soort moet worden gelimiteerd en gecontroleerd, zodat de wegvangst uit het wild geen negatieve impact heeft.
In de Surinaamse Jachtwet staat het volgende met betrekking tot beschermde soorten: het is verboden beschermde dieren te vangen, te doden, pogen te vangen, pogen te doden, onder zich te hebben, dood of levend ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren, of uit te voeren.
Tepu, naast een aantal andere dorpen in het binnenland, staat al jaar en dag bekend als een van de “hotspots” voor (illegale) vangst van wilde diersoorten. De tussenhandelaren geven een order voor welke dieren zij nodig hebben en een aantal individuen in het dorp vangen vervolgens deze dieren en zetten ze op een door handelaren veelal gecharterde vlucht naar Paramaribo Zorg en Hoop Airport.
Hoewel de (illegale) handel in wildlife voor de handelaren zeer lucratief is, verdienen de vangers die in de dorpen leven er zeer weinig aan. Aangezien er in de dorpen in het binnenland bijna geen inkomsten te verkrijgen zijn is het deelnemen aan deze (illegale) praktijken verleidelijk.
De controle van wildlife of Zorg en Hoop airport is zo goed als nihil als het gaat om wildlife handel. Een aantal airlines hebben al strict beleid aangenomen dat zij niet vliegen met wilde dieren aan boord zonder een legale vergunning. Echter een aantal vliegmaatschappijen nemen het niet zo nauw.
CI-S doet een dringend verzoek aan de nieuwe regering om de illegale handel in wildlife hard aan te pakken, en strenge controles op Zorg en Hoop airport uit te voeren. Suriname staat in de top 5 van “bron landen” voor vangst van wilde dieren voor de internationale (illegale) handel. Dit komt natuurlijk door de enorme rijkdom aan biodiversiteit in Suriname, maar het is ook het gevolg van het feit dat handhaving op illegale handel in dieren al jarenlang een lage prioriteit heeft.
Er moeten meer middelen beschikbaar worden gemaakt zodat de politie en jachtopzieners hun werk naar behoren kunnen doen en deze zeer schadelijke handel aan banden wordt gelegd, zowel voor het voortbestaan van onze rijke biodiversiteit alsook in het belang van het welzijn van deze dieren die op vreselijke manieren worden gesmokkeld en getransporteerd, wat vaak de dood tot gevolg heeft.
Verder wil CI-S ook een beroep doen op de overheid om de gemeenschappen in het zuiden van Suriname te ondersteunen in het ontwikkelen van duurzame economische activiteiten die de verdiencapaciteit van de mensen kunnen vergroten.

BEKIJK OOK
Er komt geen politie-eenheid in pand ex-governor CBvS van Trikt