fbpx

Illegale binnen-installatie water kan watervoorziening buurt in gevaar brengen

GFC NIEUWS- De binnen-installatie van de verbruiker van leiding van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) moet voldoen aan bepaalde eisen.
Vandaar dat iedere nieuwe installatie eerst gekeurd wordt door de afdeling Keuring en Controle alvorens de SWM overgaat tot aansluiting op het net. Als iemand een illegale aansluiting heeft, betekent het dat de binnen-installatie niet goedgekeurd is voor aansluiting op het net. Dit kan hele nare gevolgen hebben, met name voor de veiligheid van het water in die omgeving.
“Als u weet dat iemand in uw omgeving een illegale aansluiting heeft, dus aan waterdiefstal doet, is het ook voor uw eigen veiligheid van belang dat deze illegale aansluiting meteen wordt afgesloten. Immers, de niet gekeurde binnen-installatie bij die aansluiting kan zorgen voor besmetting van het water in de hele omgeving,” laat de SWM weten.
De gemeenschap wordt opgeroepen om gevallen van waterdiefstal door te geven aan de klantenservice van de SWM.

BEKIJK OOK
GBB-minister heeft een aantal wetten overtreden en moet worden bedankt