fbpx
IISR wenst inzage archieven Nederland

Via de Nederlandse advocaat Marjon Peeters, wil het International Institute for Scientific Research de archieven in Nederland raadplegen bij het onderzoekproject over de jaren tachtig. Peeters heeft volgens Sandew Hira geheel vrijwillig aangeboden om het onderzoeksteam juridisch bij te staan in deze poging. Zij heeft namens IISR twee verzoeken ingediend.

Het eerste is een WOBverzoek – WOB is Wet Openbaarheid van Bestuur – gericht aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om inzage te verschaffen in alle documenten die betrekking hebben op contacten tussen Nederland en Suriname in de periode 1979 tot en met 1993. Het IISR wenst in het bijzonder inzage te verkrijgen in:

– De codeberichten tussen de Nederlandse ambassade te Paramaribo en de Nederlandse overheid over voornoemde periode;

– Het onderzoek van majoor Koenders uit 1981;

– Het onderzoek door de commissie Pronk uit 1984;

– Het aanvullend onderzoek door de commissie Pronk uit 1985;

– Alle overige documenten en informatie die zien op de Nederlandse betrokkenheid bij de staatsgreep in 1980;

– Alle documenten en informatie in de periode 1980 en 1983 met betrekking tot de contacten tussen Nederland en Suriname, meer in het bijzonder de gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot de ‘Decembermoorden’ in 1982 en de periode er na;

– Conceptplan uit 1983 voor een eventuele evacuatie operatie van Nederlanders uit Suriname;

– Alle documenten en informatie tussen de Nederlandse en de Amerikaanse overheid met betrekking tot de ontstane crisissituatie die uitmondde in de Binnenlandse oorlog;

– Alle documenten en informatie over contacten vanuit de Nederlandse autoriteiten met de Surinaamse regering dan wel de oppositie in de periode 1983 tot en met 1993;

– Financiële verantwoording van alle geldstromen vanuit de Nederlandse autoriteiten naar Suriname in de periode 1979 en 1993.

Hira: “Ook willen we graag de leden van de militaire missies van Nederland in Suriname interviewen.” Het tweede verzoek is gedaan ingevolge de Archiefwet bij het Nationaal Archief van Nederland en vraagt specifiek om de bijlagen van de rapporten van Pronk uit 1984 en 1985 ten aanzien van de rol van de militaire missie in de periode dat de coup is gepleegd. Deze zijn zogenaamd voor 60 jaar in de ijskast gezet.

Peeters heeft begin deze maand reeds een onderhoud gehad met de staf van het Nederlandse ministerie, die medewerking heeft toegezegd aan het verzoek.

Het ministerie stelde dat ze belang hecht aan transparantie en gaf aan zich wel te houden aan de wettelijke grenzen zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. “We moeten afwachten hoe dit standpunt de kwaliteit van de informatie zal beïnvloeden. In ons onderzoek staat de rol van personen centraal.

Als je data krijgt aangeleverd waarbij alle namen zijn weggelaten, zal dat de kwaliteit van de informatie en dus de transparantie negatief beïnvloeden. Maar de afweging tussen transparantie en waarheidsvinding enerzijds en bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds moet door de data-leverancier gemaakt worden. We zullen daarna de relevantie van de aangeleverde data moeten beoordelen”, zegt Hira.

 

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….