IICA stelt adviesraad in

GFC NIEUWS- Het Inter-Amerikaans Instituut voor Samenwerking op landbouwgebied (IICA), heeft als missie het aanmoedigen, bevorderen en ondersteunen van haar 34 lidstaten bij hun inspanningen om landbouwontwikkeling en plattelandswelzijn te bereiken door middel van internationale technische samenwerking van topkwaliteit.

Deze organisatie heeft een Adviesraad voor voedselzekerheid voor de Amerika’s opgericht, met vooraanstaande professionals uit acht landen die aanzienlijke bijdragen hebben geleverd aan de landbouw- en voedingssector, zowel in de politieke als in de academische wereld. De instelling van de Raad zal moeten bijdragen in de versteviging van de technische samenwerking die IICA aan landen biedt. Deze mededeling werd gedaan door IICA Directeur-Generaal, Manuel Otero.

De Raad zal toezicht houden op de impact van het Coronavirus op de voedselzekerheid in de regio, met het oog op het aanbieden van analyses en aanbevelingen die de besluitvormingsprocessen van verschillende openbare en particuliere entiteiten kunnen informeren. Ook zal zij dynamische analyse-oefeningen uitvoeren met betrekking tot de situatie en perspectieven bieden op voedselzekerheid, in het licht van de pandemie veroorzaakt door het Coronavirus, dat uitdagingen voor de landbouweconomie van de regio creëert.

De Adviesraad zal de IICA eveneens moeten bijstaan bij het ombuigen van de inspanningen, om zodoende tegemoet te komen aan de nieuwe en urgentere eisen van de lid landen en die zijn ontstaan als gevolg van de COVID-19 pandemie.
Er zullen concrete ideeën gepresenteerd moeten worden over alternatieve scenario’s met betrekking tot voedselzekerheid en de te overwinnen belemmeringen.

De Raad zal via online sessies bijeenkomen. De leden van de Raad zijn Gloria Abraham (Costa Rica), Chelston Brathwaite (Barbados), Carlos Gustavo Cano (Colombia), Cassio Luiselli (Mexico), Elsa Murano (Verenigde Staten), Martín Piñeiro (Argentinië), Álvaro Ramos (Uruguay), Roberto Rodrigues (Brazilië) en Eduardo Trigo (Argentinië).

Overige berichten