IGSR start masteropleiding Urban Planning and Design

Het Instituut voor Graduate Studies and Research (IGSR) zal op donderdag 5 juli een voorlichtingsavond verzorgen over een voorgenomen masteropleiding in Urban Planning and Design. Met de opleiding wordt beoogd de samenleving en de regering te voorzien van gekwalificeerde stedelijke planners en stedelijke ontwerpers.

De opleiding duurt twee jaren. De start is gepland in januari 2019 en is bestemd voor afgestudeerden van de opleiding tot Bachelor of Science in Infrastructuur.

Afgestudeerde bachelors van de studierichtingen Milieuwetenschappen of Sociologie, afgestudeerde bachelors van PTC van de studierichting Infrastructuur of afgestudeerde MOB-ers Geografie van het IOL kunnen ook worden toegelaten, maar dienen een premaster te volgen van ten hoogste drie maanden.(GFC)