fbpx
Iedul-Adha boodschap minister Noersalim

“Op de nationale feestdag van Iedul-Adha oftewel het Offerfeest, staan aanbidding en offervaardigheid centraal, naar het voorbeeld van de profeet Abraham en het feit dat deze dag het einde markeert van de bedevaart naar Mekka.

Gezien het verloop van de dag, waarbij vele moslims in Suriname en over de hele wereld zich in de komende dagen zullen toeleggen op het slachten van offerdieren in naam van God, waarvan onder andere één derde deel van het vlees als een gift geschonken wordt aan vrienden en kennissen en één derde deel als liefdadigheid aan armen en behoeftigen, worden wij eraan herinnerd dat we niet slechts verplichtingen naar onszelf toe hebben of naar de Almachtige Schepper, maar ook verplichtingen naar elkaar toe en in het bijzonder naar de sociaal zwakkeren en behoeftigen binnen onze gemeenschap’”, zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken in zijn boodschap in verband met de viering van het Iedul-Adha.

De Islam levert hiermee volgens hem een belangrijke bijdrage aan de verdere versteviging van de sociale samenhang van de gemeenschap. De deugden die uit voornoemd handelen voortvloeien zijn volgens Noersalim onder andere dankbaarheid, gehoorzaamheid, verzoening, steun aan armen en behoeftigen, maar ook het verstevigen van de familiebanden en de relatie met de buren en vrienden.

Het praktiseren van deze deugden op lokaal en nationaal niveau bevordert de saamhorigheid en de solidariteit binnen de gemeenschap, met als gevolg dat de verscheidenheid aan culturen en geloofsovertuigingen waar ons land rijk aan is, een solide basis blijven vormen voor een veerkrachtige ontwikkeling.

Een bekende auteur, Robert Putnam, stelt in zijn boek ‘Making democracy work’ (1993) dat de ontwikkeling van een land niet alleen afhangt van de institutionele kenmerken zoals regeringsvorm of gezagstructuur en/of mate van ondernemerschap, maar hij benadrukt dat ‘Building social capital will not be easy, but it is the key to making democracy work’ (1993: 185).

Hiermee stelt hij dat activiteiten van burgers in gemeenschapskader zeer belangrijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving, omdat burgers elkaar op gelijkwaardige basis ontmoeten en daarin leren samenwerken, leren het eens te worden met elkaar en elkaar te ondersteunen. De dag van Iedul-Adha draagt dus zeker volgens de minister bij aan het creëren van onderlinge verbondenheid, welke inherent is aan het proces van natievorming van ons land.

Het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden welke onder de verantwoordelijkheid valt van de minister van Binnenlandse Zaken richt zich bewust op de bevordering van de vrije beleving van godsdienst en levensovertuiging.

Dat geeft volgens de minister aan dat de overheid de belangrijke rol van religieuze diversiteit en de verscheidenheid aan geloofsovertuigingen in de Surinaamse samenleving onderkent en met dit beleidsgebied streeft naar het leveren van een duurzame en structurele bijdrage aan:
• de vorming van de morele integriteit;
• de naleving van de waarden en normen en
• het behoud en de bestendiging van de religieuze diversiteit.

“Een oproep aan u vanuit deze plaats om de deugden van dit groots religieuze gebeuren aan te grijpen en in te zetten om de onderlinge relaties dwars door alle etnische, culturele en religieuze groeperingen in ons geliefd Suriname verder te versterken”, besluit hij.(GFC)

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…