IDB Invest ondersteunt uitbreiding haven Kuldipsingh in Suriname met US$14,5 miljoen lening

GFC NIEUWSREDACTIE- IDB Invest heeft een bedrijfslening van maximaal US$14,5 miljoen verstrekt aan Kuldipsingh Port (KPF) om de kosten van civiele en bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van de haven in Suriname te financieren.

Het project zal naar verwachting aanzienlijke investeringen bevorderen en de groeivooruitzichten van Suriname in de komende jaren ondersteunen.

De transactie zal de uitbreiding en modernisering van de faciliteiten van KPF ondersteunen met de vernieuwing van verouderde haveninfrastructuur en het vergroten van de capaciteit in het Paramaribogebied, waar het grootste deel van het internationale handelsverkeer plaatsvindt.

Het doel van de lening is voornamelijk om de kade en steiger uit te breiden en grond van drie aangrenzende percelen te kopen naast het bestaande eigendom van KPF.

Dit zal de capaciteit van KPF vergroten om algemene en stukgoederen te behandelen en meer schepen tegelijkertijd te bedienen.

Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het verkeer tegen 2030 met 75% zal toenemen tot 480.000 ton, ten opzichte van ongeveer 275.000 ton in 2020. De rest van het financieringsproject aan het bedrijf omvat de bouw van een extra magazijn en kantoor.

Ze zullen ook extra apparatuur aanschaffen, waaronder kranen, vrachtwagens en andere hijswerktuigen. Deze transactie sluit aan bij de inspanningen van IDB Invest om Suriname te ondersteunen bij het verbeteren van de diversificatie door de particuliere sector te voorzien van verbeterde havenfaciliteiten, die nodig zullen zijn om het toegenomen vrachtverkeer van en naar het land te verwerken.

OOK INTERESSANT
Heldhaftige redding van man op Wijdenboschbrug

IDB Invest zal technische ondersteuning bieden om KPF te helpen bij het opzetten van een Social Management System om verbeteringen aan te brengen in hun milieu-, health & safety, arbeid en andere sociale aspecten, en om hun actieplan voor Corporate Governance uit te voeren.

Deze deal zal naar verwachting bijdragen aan drie duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties te weten: Decent Work and Economic Growth (SDG 8), Industry, Innovation and Infrastructure (SDG 9) and Partnership for the Goals (SDG 17).