fbpx

ICT-project voor jongeren in Saramacca gestart

GFC NIEUWS- Stichting Young Saramacca (StiYoSa) is deze week gestart met haar ICT-project voor jongeren van 15 tot 26 jaar.

Met dit project dat gefinancierd wordt door Staatsolie wil StiYoSa jongeren ervaring laten opdoen met microsoft office ( word, excell en powerpoint) en het verantwoord gebruik van de sociale media.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Deze week is een begin gemaakt met het trainen van 10 vrijwilligers door het ICT bedrijf Probitas.

Vanaf januari 2020 zullen de 10 vrijwilligers in de verschillende ressorten van Saramacca hun opgedane kennis gaan overdragen op jongeren.

Bij de start gaven zowel de voorzitter van StiYoSa Orpheo Ngadiman, als het bestuurslid Aristha Karijoleksono die de dagelijkse coördinatie van het project heeft, en ook de districtscommissaris van Saramacca, Sarwankoemar Ramai, aan dat ICT niet meer weg te denken is uit onze samenleving.

Bij vele sollicitaties is kennis van en ervaring met microsoft office gewenst. Brieven die geschreven worden, stukken die opgemaakt worden, bijna alles gebeurt tegenwoordig digitaal en uit een enquête is gebleken dat de jongeren uit Saramacca wat betreft ICT-kennis een achterstand hebben ten opzichte van de jongeren uit de stad.

BEKIJK OOK
Raad voor Verpleging in Suriname organiseert training Leadership for Change

De jongeren van Saramacca trainen in computergebruik is dan ook bijna een ‘must’ willen zij optimaal kunnen functioneren in de samenleving.

Alle sprekers waren dan ook enthousiast over het aantal vrijwilligers dat zich heeft opgegeven om zonder vergoeding hun opgedane kennis op de training over te dragen op jongeren uit het district.

Een ander onderdeel van het StiYoSa project is een bewustwordingscampagne voor het verantwoord gebruik van de sociale media.

Middels 4 infomercials die via diverse media verspreid zullen worden, zal de Surinaamse bevolking en met name de jongeren geïnformeerd worden hoe verantwoord om te gaan met sociale media en wat de gevolgen kunnen zijn bij onverantwoord gebruik.