fbpx

ICT onmisbaar voor eenheid Caribisch gebied

GFC NIEUWS- Als Caribische landen als een eenheid willen samentrekken, dan is het doorvoeren van informatietechnologie in al deze landen en in al hun sectoren van eminent belang.

Volgens minister Kay McConney van het Barbadiaanse ministerie van Innovation, Science and Smart Technology, gaat het tijdens de ICT Week vooral erom dat de Caribische landen als een geheel gaan samenwerken.

McConney gelooft dat een ICT-toekomst in het Caribisch gebied mogelijk is. Zij was in het Waaggebouw één van de aanwezigen bij de opening van de ICT Week.

McConney merkte op dat de visie van een digitale toekomst reeds wordt uitgebeeld, door middel van de FutureScape die de meest opvallende activiteit is tijdens de ICT Week.

De FutureScape is een futuristisch digitaal Caribisch gebied, waarin burgers het effectieve gebruik van ICT door Caribische overheden mogen ervaren.

Ze benadrukt dat de Caribische landen niet alleen bij elkaar moeten komen om deze visie via de FutureScape te ervaren, maar ook mogelijkheden moeten bekijken hoe zij op een zinvolle manier met elkaar kunnen optrekken.

Om de overschakeling naar het digitale tijdperk binnen het Caribisch gebied te maken heeft Barbados enige tijd geleden, het ministerie waar McConney leiding aan geeft in het leven geroepen.

Dit departement heeft de verantwoordelijkheid om de transformatie in de publieke sector op het eiland te leiden. Tevens moet het een gunstig klimaat creëren waarin de digitale economie op Barbados zich kan ontwikkelen.

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) stelde in zijn openingstoespraak reeds dat Suriname al bijna volledig digitaal is ontsloten.

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, is in de afgelopen 48 maanden namelijk instaat geweest om 99% van onze afgelegen dorpen met basistelecommunicatie te verbinden.

BEKIJK OOK
'Oli Moni' is waardeloos besluit: het volk wordt weer voor de gek gehouden

Dat de overheid goed op weg is elk gebied digitaal te verbinden, biedt volgens minister Tsang nieuwe kansen voor bedrijven, alsook voor onze overheidsdiensten zoals burgeradministratie, digitaal onderwijs, digitale gezondheidsdossiers, mobiele betalingen, toerismegerelateerde diensten en veiligheid.

Volgens McConney leidt technologie tot ontwikkeling. Dat is wat men op Barbados ook heeft ervaren. Daarvoor moeten echter processen worden getransformeerd, alsook de vaardigheden van mensen en hun manier van denken.

De bewindsvrouw zegt dat haar ministerie een belangrijk onderdeel is geweest in het herstructureren van het proces van de 21ste eeuw.

“Het is een onmisbare schakel geweest in het consolideren van de infrastructuur van de overheid, zodat we samen als geheel verder kunnen gaan.”

Het is de bedoeling dat alle sectoren van de overheid op Barbados hun diensten gaan digitaliseren.

Op het gebied van wetgeving moet echter nog veel worden gedaan. Minister McConney benadrukt dat wetgeving nodig is om een gunstig klimaat te scheppen voor het verantwoordelijk gebruik van data en telecommunicatie.

Binnenkort zullen diensten als belastingen, immigratie, handel en de politie online worden geplaatst. Volgens McConney is er op Barbados een hele beweging op het gebied van modernisering en digitalisering dat zowel de overheid als de private sector behelst.

Ze zegt dat geen overheid alleen een land vooruit kan brengen. Het moet een samenwerking zijn tussen de overheid, de private sector, de non-profit sector en de burgerij.

De ICT Week, die tot 20 september duurt, wordt georganiseerd door de Caribische Telecommunicatie Unie (CTU) in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C).