ICT Associatie: van awareness creëren naar economie diversificeren

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 20 januari bestaat de ICT associatie 10 jaar.
De afgelopen 10 jaar heeft de focus vooral gelegen op het creëren van bewustwording over de potentie die ICT voor gebruikers heeft en de kansen die er liggen voor ondernemers en overheid bij het digitaal transformeren.
Na enkele mooie mijlpalen in het domein van creëren van bewustzijn ligt de focus sinds kort vooral bij het helpen diversificeren van onze economie.
Digitalisering is nu en in de toekomst belangrijk voor de welvaart in Suriname:
● De ICT-sector is een belangrijke aanjager van innovatie en economische groei
● De ICT-sector is de belangrijkste ‘enabler’ voor de digitale transformatie in overige sectoren en dit zorgt ervoor dat de groei van de ICT sector versneld kan plaatsvinden.
● Dankzij de innoverende kracht is ICT bij uitstek in staat om andere sectoren te verduurzamen. Het gaat dan over paradigma-shifts in de toepassing van ICT, zoals het leveren van diensten en functionaliteit vanuit de cloud; het digitaliseren, virtualiseren en vervangen van fysieke processen etc.
Kortom, via ICT kunnen innovatieve toepassingen worden gerealiseerd voor nieuwe werk- en productieprocessen, diensten en verdienmodellen. ICT wordt veelal als doorbraaktechnologie gezien: een technologie die markten kan veranderen, en waarmee ondernemers in alle sectoren nieuwe business kunnen genereren.
Hiermee leent de ICT sector zich als een onmisbare schakel in het creëren van meer en nieuwe beroepen (werkgelegenheid), armoedebestrijding en inclusiviteit van verschillenden achtergestelde groeperingen uit de samenleving.
In deze 10 jaren is de vereniging uitgegroeid tot belangrijke stakeholder voor zusterorganisaties, de overheid en het bedrijfsleven. De vereniging heeft 60 leden, allemaal bedrijven met ICT als core business.
Bij de viering van 10 jaar ICT Associatie bedankt het bestuur alle leden, voorgaande besturen, partners, overheden, ngo’s en overige stakeholders voor de geweldige samenwerking en kijkt het bestuur uit naar de continuering van deze professionele samenwerking.