ICT Associatie ook verrast met aanname Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren

GFC NIEUWS- De ICT Associatie Suriname, de branchevereniging van ICT-bedrijven in Suriname, is verrast met de onlangs aangenomen Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.
Zoals meerdere organisaties (waaronder de VSB) hebben aangegeven, roept de wijze van aanname van deze belangrijke wet vraagtekens bij de organisatie op.
Voordat deze wet effectief kan zijn, moeten de volgende basisvoorwaarden in orde zijn: 1. lokale productie en exportmogelijkheden en 2. effectieve en transparante controlemechanismen voor alle stakeholders.
“Gezien bovenstaande zaken onvoldoende in orde zijn, zijn wij als branchevereniging sterk afhankelijk van de import van onze inputs, zoals hardware, software, licenties en services,” schrijft de organisatie.
“Voor onze branche, en ook voor andere maatschappelijke groepen in de samenleving, is de beschikbaarheid van valuta dus een absolute noodzaak voor de continuïteit van onze bedrijven. Met de aanname van deze wet maken wij ons extra zorgen over de beschikbaarheid van valuta voor onze branche.”
Zij vreest dat de kans bestaat dat de ICT-branche één van de sectoren is die geen topprioriteit wordt. Suriname bestaat overwegend uit kleine- en middelgrote ondernemingen waaronder ook een groot aantal start-ups.
Deze ondernemingen doen hun uiterste best om een bijdrage te leveren aan de economie van ons land, door het scheppen van werkgelegenheid wat ook de staat ten goede komt.
De ICT-sector levert een belangrijke faciliterende rol aan de ontwikkeling van Suriname. Met deze wet wordt de kans groter dat diverse van deze kleine bedrijven en start-ups, ophouden te bestaan.
De bijdrage die deze bedrijven leveren aan lokale productie- en exportmogelijkheden zullen dus hierdoor ook teniet worden gedaan.
“Wij begrijpen volkomen dat deze wet is aangenomen ter bescherming van de burgers, maar ook ondernemers hebben bescherming en garanties nodig. Zij zijn immers de werkgevers van een groot aantal burgers.”
Sinds enkele maanden is het voor ondernemers al redelijk moeilijk om aan valuta te komen voor reguliere bedrijfsactiviteiten.
De lokale banken kunnen al geruime tijd niet voorzien in de valuta behoeften van lokale ondernemers. Hierdoor zijn deze bedrijven aangewezen op een cambio. Als dit weg komt te vallen moeten er ten minste garanties geboden worden dat de banken altijd kunnen voorzien in de valuta behoeften van deze ondernemers.
Zolang dit niet het geval is zal dit niet leiden tot stabilisatie van wisselkoersen en verdere regulatie van het valutaverkeer. Het doel van deze wet zal daarom niet bereikt worden.
Als ICT Associatie vragen wij om deze wet aan te houden en dat er opnieuw onderhandeld wordt met alle belanghebbenden en dat de feedback meegenomen wordt voordat er een nieuwe wet afgekondigd wordt.
Tenslotte doet de ICT Associatie een dringend beroep om de ICT Associatie te betrekken als een belangrijke stakeholder en vertegenwoordiger van de ICT-sector in Suriname.

Overige berichten