ICT Associatie kiest nieuw bestuur

Djina Bergraaf – Sanchit heeft woensdag de voorzittershamer overgenomen voor de ICT Associatie Suriname. Op een belegde algemene ledenvergadering is Bergraaf gekozen tot de nieuwe voorzitter.

Samen met de overige gekozen bestuursleden, Eline Verhek (secretaris), Donaghy Malone (penningmeester), Chandra Rampadarath (commissaris) en Raoul Brahim (commissaris) heeft ze tijdens haar ‘maiden speech’ aangegeven vol enthousiasme en energie de Surinaamse ICT Sector verder te willen versterken in haar ontwikkelingen in lijn met de ICT Vision 2020, namelijk ‘ICT-AS shapes the ICT -sector to benefit from becoming an Information Society and a significant pillar of the Surinamese economy’

De leden van de ICT Associatie zijn organisaties die ICT als hun core business hebben of waarvan ICT een core business process is. Zij zijn ervan overtuigd dat ICT de oplossing zal bieden om middels een eenduidige visie, gedegen leiderschap en uitvoering van plannen samengewerkt wordt naar duurzame diversificatie van onze economie.

Het vorig bestuur onder leiding van Robert Hahn heeft in de afgelopen jaren keihard aan de weg getimmerd om ICT in Suriname naar een hoger niveau te tillen. Met als missie om de Surinaamse ICT -sector te organiseren en professionaliseren, is de ICT- Associatie uitgegroeid tot een erkend (inter-)nationaal gesprekspartner.
Vanaf haar oprichting op 20 januari 2011 is gewerkt aan de basis voor een toekomstbestendige structuur van de sector.

In 2013, 2014 en 2015 zijn in dat kader de ICT Summits georganiseerd met als doel de Surinaamse samenleving kennis te laten maken met onder andere de ICT- dienstverleners en ontwikkelingen.

De eerste focus van het nieuw bestuur is members first, voor zowel huidige als nieuwe leden. Een ander belangrijk speerpunt is branding oftewel zichtbaarheid van de associatie en haar leden.

Ook zijn er vele uitdagende thema’s, zoals: ICT export, capaciteitsversterking en professionalisering, educatie en knowledge sharing, wetgeving en IT governance, cyber dependency en cyber security, connectivity en 21 st century skills.(GFC)

Overige berichten