IBAS vervult belangrijke rol bij opleiden kader bestuursdienst

Het Instituut Bestuurs Ambtenaren Suriname (IBAS) speelt een belangrijke rol bij het opleiden van kader ten behoeve van de bestuursdienst. Deze opleidingen zouden zijn afgestemd op de kennisvereisten voor benoeming in de functie van bestuursopzichter en hoger in de bestuursdienst.

Ulrich Aron, voorzitter van de Raad van Toezicht van IBAS, zegt dat dit instituut MBO- en HBO opleidingen verzorgd die elk drie jaar duurt. Er zijn heel wat mijlpalen geweest. Zo is de MBO-opleiding voor de districten verzorgd waar niet eerder een ambtelijke opleiding heeft plaatsgehad. Ambtenaren die de opleiding hebben afgerond, kregen de mogelijkheid om de carrière ladder te bestijgen.

Het instellen van VMBO-opleiding waarmee toelating op de MBO-opleiding voor bestuursambtenaren hebben is vereenvoudigd, heeft het bewustzijn bij bestuursambtenaren verruimd om vakkundigheid voorrang te geven boven het najagen van bevordering in een post waarin men door kennistekorten niet kan voldoen.
Doordat de cursisten een afstudeerverslag moeten presenteren is hen volgens Aron geleerd om een goed rapport op te stellen, toe te lichten en te verdedigen.

Verder is ook gerealiseerd dat door de invoering van een modulair systeem het doubleren niet voorkomt. De verplichte 80% presentienorm heeft het nauwgezet volgen van het leerplan, de studiezin een vlotte doorstroming alsmede een hoog slagingspercentage bevorderd.

Terwijl er hoogtepunten zijn geboekt is het IBAS niet bespaard gebleven van tegenslagen. Een daarvan is dat opleidingen noodzakelijkerwijs zijn stilgelegd doordat docenten en andere dienstverleners niet zijn uitbetaald. Aan de regering doet hij volgens het NII een beroep de gelden vrij te maken zodat de opleidingen wederom van start kunnen gaan. Volgens de voorzitter zijn er mensen in de wachtkamer voor de volgende opleiding.

Aron benadrukt het belang van IBAS dat bijdraagt aan het scholen van medewerkers in de bestuursdienst waardoor de dienstverlening van de overheid beter wordt.
Het IBAS heeft de afgelopen periode de bestuursdienst versterkt met 96 MBO- en 29 HBO-afgestudeerden die bij de verschillende districtscommissariaten zijn ingedeeld.

De leerplannen zijn afgestemd op de werkzaamheden waarmee bestuursambtenaren belast zijn. Wat geleerd wordt moet in de dienst toegepast kunnen worden waardoor de opleiding bijdraagt tot versterking van de dienst.(GFC)

Overige berichten