fbpx

IAEA maakt Suriname wegwijs in verantwoord gebruik stralingen

GFC NIEUWS- Verschillende actoren van de Surinaamse overheid zijn door een Expertmissie van het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) wegwijs gemaakt in het veilig en verantwoord gebruik van radioactieve straling, ioniserende en niet-ioniserende straling.

De missie is door het ministerie van Volksgezondheid uitgenodigd om actoren in ons land wegwijs te maken naar wat de international acceptabelere normen zijn, als het gaat om straling binnen de zorg.

Suriname is volgens de onderdirecteur van Volksgezondheid Robert Mohamed, naast St. Kitss & Nevis het enige land in de regio dat niet is aangesloten bij de IAEA.

Dit is dan ook de reden dat de missie door het ministerie in samenwerking met de PAHO naar Suriname is gehaald.

Hoewel ons land over Nederlandse radiologen beschikt, heeft de aanwezigheid van IAEA-missie een ander doel. Mohamed zegt dat Suriname van de PAHO en de WHO het advies heeft gehad om lid te worden van de internationale organisatie.

Het ligt in de bedoeling dat de IAEA ook bij andere ministeries aan capaciteitsversterking doet, als het gaat om het veilig en verantwoord stralingsgebruik.

BEKIJK OOK
‘Sranan Connect’ voor bundeling Surinaamse ondernemers in Nederland

Tijdens de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de ministeries van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Arbeid en Buitenlandse Zaken aanwezig.

Het ligt volgens onderdirecteur Mohamed aan Suriname, om te zeggen of wij de mogelijkheden kunnen benutten en als wij gereed zijn.

Hij benadrukt overigens dat stralingshygiëne niet onverantwoord geschiedt in Suriname, ofschoon de wet- en regelgeving hiervoor reeds is achterhaald. Er is een decreet van 1981, maar de onderdirecteur haast zich erbij te zeggen dat het ministerie van Arbeid doende is wet- en regelgeving aan te passen.

Het behelsde voornamelijk technische informatie die door de Expertmissie werd verschaft. Van Surinaamse zijde zal worden nagegaan in welke projecten en welke stakeholders gebruik maken van straling en stralingstechnieken.

Indien er volgens Mohamed veel voordelen blijken te zijn voor Suriname, zal ons land via het ministerie van Buitenlandse Zaken toetreden tot de IAEA.

Hij noemt de Expertmissie, welke capaciteitsversterking en opdoen van kennis beoogd, een goede aanzet hiertoe.