fbpx

“HVB zichtbaar gegroeid in Nickerie”

GFC NIEUWS- De Hervormings – en Vernieuwingsbeweging (HVB) is heel hard aan het groeien in Nickerie.

Dat kwam naar voren tijdens de installatie van kernen in Wageningen en aan de Ramawadh Soechit weg, ook wel bekend als Bacovendam.

“De partij heeft bewezen dat zij als jonge partij niet wil investeren op kort termijn propagandavoering, maar wil investeren in de burgers ongeacht de afkomst, zodat die zich toekomstgericht kunnen gaan inzetten voor de gewenste ontwikkeling van ons land,”werd aangehaald.

Tijdens beide installaties hebben mensen zich aangesloten van andere partijen met als argument de zichtbare veranderingen die de nog jonge partij ook voor Nickerie heeft gebracht.

Jeugdambassadeur Jair Kross gaf beide avonden zeer krachtig aan dat de HVB de enige partij is die investeert in jongeren. ‘De naam jongeren wordt niet gebruikt omdat het moet, maar jongeren worden bij de HVB gevormd om de toekomst van morgen te zijn,’ aldus Kross.

BEKIJK OOK
Politie stuit op meer dan 40 kg cocaïne in woning vermoorde man

Voorzitter Noersalim gaf aan dat jongeren deelnemen in alle organen binnen de HVB en gericht gevormd worden.

‘Bij ons worden jongeren normen en waarden bijgebracht en wordt een milieu voor hun geschapen waarbinnen de nodige kennis en ontwikkeling kan worden bijgebracht niet alleen, maar ook nog kan worden geïmplementeerd. Zij leren bij ons niet te schelden op anderen, maar hoe te werken en zich dienstbaar te maken.’

De geïnstalleerde kernleden kregen naast de felicitaties ook de boodschap mee om zich echte Surinamers respectvol op te stellen tegenover anderen.