HVB wil meer vrouwen in besluitvorming

GFC NIEUWS- In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw heeft de Genderraad van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) een speciale dag voor de vrouw georganiseerd.
Volgens Gladys Sapoen, voorzitter van dit Genderraad, zijn er nog weinig vrouwen in de besluitvorming en de politiek. Hiermee acht de HVB meer vrouwen te inspireren en hen de tools aan te reiken om hen bewuster te maken.
“We moeten elkaar meer motiveren om succesvol te worden en hoger op de maatschappelijke ladder te komen.” Ze merkt op dat het vaak de vrouwen zijn die elkaar niet gunnen en ziet dat graag veranderd.
Reina Cirino, ondervoorzitter van het Vrouwenparlement Forum (VPF), gaf een presentatie over het boek: Vrouwen en besluitvorming. “Wanneer een vrouw een positie wordt aangeboden, zegt ze niet meteen ja. Ze gaat eerst goed erover nadenken. Terwijl de man het gelijk durft.”
Volgens haar kiezen vele vrouwen om op latere leeftijd de uitdaging aan te gaan, omdat zij eerst aan hun gezin denken. “Een van de strategieën om carrière te maken als vrouw is om te netwerken. Het is een goed moment om van elkaar te leren en open te zijn.”
Cirino gaf de aanwezige vrouwen enkele tips mee aan de aanwezige vrouwen die carrière willen maken in de politiek of als leidinggevende.
Mariette Nahar en Jutta Soekarnsingh, hoofdbestuursleden van de HVB zijn ook de mening toegedaan dat er nog te weinig vrouwen participeren in de politiek. Het is een enorme uitdaging, maar als vrouw weet je dat je met jouw multifunctionele taak binnen het gezin van grote waarde bent als het gaat om de ontwikkeling van jouw land.
Ze zijn het beiden er over eens dat vrouwen elkaar moeten ondersteunen om zo in de gelegenheid gesteld te worden om veel meer voor Suriname te gaan betekenen. Zij konden zich terugvinden in de presentatie van Cirino en hopen dat met zulke activiteiten vrouwen aan zelfreflectie zullen doen om zo na te gaan van wat beter kan en zeker ook wat nog meer kan.
Raymond Sapoen, politiek leider van de HVB, geeft aan enorm ingenomen te zijn met deze activiteit in verband met de Dag van de vrouw. “De vrouw neemt binnen de HVB een centrale positie in en en met alle hedendaagse uitdagingen is het goed om bij elkaar te komen om elkaar de ondersteuning te geven. Het is niet altijd even makkelijk, maar is zeker niet onmogelijk als de wil aanwezig is.”

Overige berichten