fbpx

HVB: Voorbeeldig gedrag gewenst voor een gezond 2021 in alle opzichten

GFC NIEUWS- De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft de laatste periode van dit jaar ook als evaluatie moment gebruikt om de toekomstplannen voor de partij uit te zetten.
In dit stadium is ook het kritisch volgen van de huidige beleidsmakers meegenomen De partij is de mening toegedaan dat waar nodig de volle ondersteuning geboden moet worden aan de zwaarst getroffenen van de financiële crisis, als gevolg van het uitbreken van Covid-19, waarvan wij allemaal slachtoffer zijn geworden.
Aangezien de traditionele gezamenlijke kerstviering is komen weg te vallen, heeft de HVB gemeend extra te geven aan kinderen die het kerstfeest niet in een normale gezinssituatie kunnen vieren.
De voorzitter van de partij, Mike Noersalim, en een groep jongeren van de partij brachten in dit kader een bezoek aan twee tehuizen waar zij warm onthaald werden.
In Commewijne brachten zij een bezoek aan Kindertehuis Ekklesia, waar kinderen opgevangen worden die verstoten, misbruikt of wees zijn. Ook kinderhuis Gerrardina Johanna, beter bekend als Huize Campagne werd bezocht.
Na een gezellig samenzijn met de kinderen en het personeel, doneerde de partij aan beide tehuizen verschillende levensmiddelen, zodat de feestdagen niet ongemerkt voorbij hoeven te gaan. De voorzitter hoorde ook de noden aan en heeft beloofd om naar oplossingen te zullen zoeken om verlichting te brengen in de leefsituatie.
Deze activiteiten en de verschillende trainingen die de partij het afgelopen jaar heeft gecontinueerd, zullen ook in het komend jaar navolging genieten, omdat de behoefte groot is en omdat de HVB gelooft dat in tijde van crisis wij voor elkaar moeten klaarstaan.
De transformatie die gewenst is op verschillende beleidsgebieden, zal niet van de grond komen als wij niet allemaal onze ondersteuning aan geven. Wij moeten verder in een steeds veranderende wereld en zullen ook het komend jaar voor nog grotere uitdagingen komen te staan. Wij zullen als een volk en natie ons moeten sterk maken hiervoor om niet te vervallen in verdere armoede.
Het uitbreken van de pandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat wij samen het begrip en respect moeten opbrengen voor maatregelen die getroffen worden ter bescherming van ons allen. Maatregelen die ook gelden voor onze leiders, maatregelen die niet selectief moeten worden toegepast.
Daarom spreekt de partij de hoop uit dat wij ondanks de beperkingen in ons handelen, wij niet vergeten dat wij allemaal maar mensen zijn en wij ons deze dagen extra richten tot de Schepper om kracht en zegen af te dwingen voor een gezonder nieuw jaar in alle opzichten.
Door zelf een voorbeeld te zijn van hoe wij ons moeten gedragen, helpen wij een bijdrage leveren om het virus tegen te gaan.
De HVB wenst aan een ieder veilige feestdagen en een gezond Nieuwjaar toe!

BEKIJK OOK
Ruim 150 kinderen deden mee aan vakantieschoolproject Rumas