HVB verzorgt kosteloos doelgerichte trainingen

De politieke partij Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) is begin van de maand maart gestart met een landelijk project “Education for all.”

De kick-off vond plaats op de openbare school Hockey te Ramgoelam. Een onderdeel van het project is de ICT-training die geheel kosteloos wordt verzorgd aan onder andere vroege schoolverlaters.

De HVB is de mening toegedaan dat elke jongere een kans verdiend zich te scholen en daarom luidt haar slogan ook “HVB gelooft in doelgerichte educatie.”

Voorzitter Mike Noersalim vertelt dat de missie van de partij ook is om jongeren de tools te bieden om een plek binnen de maatschappij te werven.

ICT-trainer Jerrel Perri zegt dat het vakkenpakket van basis grafische vormgeving tot het gebruik van social media behelst. ‘In drie dagen hebben de jongeren aardig wat vaardigheid opgedaan,’ zegt Perri.

Het project zal zich verder uitbouwen in onder andere vakken als: laswerkzaamheden, bouwvakkers, hydroponic en knip – en naaiwerk. De vakken worden verzorgd door kundige trainers.

De deelnemers ontvangen na de training een certificaat. Onlangs hebben 23 jongeren met succes de ICT-training afgerond.

Intussen is gestart met een nieuwe groep deelnemers te Winti Wai.

Overige berichten