fbpx

HVB: Surinaams electoraat heeft gekozen voor “nieuwe” regeerders

GFC NIEUWS- Het Surinaams electoraat heeft gekozen voor “nieuwe” regeerders.

Als rechtgeaarde democraten, maar meer nog als hervormers en vernieuwers in de politiek feliciteren het bestuur en leden van de Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB) hierbij alle partijen die zetels hebben behaald bij de afgelopen verkiezingen van 25 mei.

De partij zal de komende periode aan evaluatie doen en nieuwe strategieën bedenken om haar boodschap van hervorming en vernieuwing gebaseerd op de zelf geïnitieerde O+O=O (Onderwijs plus Ondernemerschap is Ontwikkeling) formule nog beter naar de samenleving te communiceren.

Ondanks de partij gedurende een zeer uitdagende verkiezingscampagne heeft getracht de bevolking het belang van onder meer dit gedachtegoed bij te brengen heeft het zich niet mogen vertalen in zetels.

Waar de partij zich echter zorgen om maakt is de toenemende kapitaalinflux vanuit grote partijen aan kiezers bedoeld om gedwongen te stemmen of om juist niet te stemmen. Deze verontrustende ontwikkeling leidt niet alleen tot stemvorming, maar zegt ook iets over het verkiezingsmoraal in ons land. “Niet getreurd. De HVB gaat door.”

Als grootste buitenparlementaire partij zullen wij de nieuwe regering kritisch blijven volgen en waar nodig zeer zeker ondersteunen bij de implementatie van de door hun gestelde doelen mits deze van meerwaarde zijn voor de burgerij.

BEKIJK OOK
Nier Stichting Suriname reageert op recente transplantaties in AZP

De HVB hoopt dat de nieuwe coalitie zich niet laat leiden door een beleid op basis van etnische verkaveling maar uitgaat van een beleid op basis van sociale en economische doelen voor elke Surinamer, ongeacht etnische of religieuze afkomst.

De HVB spreekt haar hartgrondige dank uit aan alle 7369 burgers die landelijk hun stem hebben uitgebracht op de partij en de sympathisanten op afstand. Met uw ondersteuning zullen wij gedurende de komende periode de boodschap van hervorming en vernieuwing voortzetten op weg naar de verkiezingen van 2025.

Echter, alle activiteiten vanuit de partij zijn tot nader order stop gezet vanwege de drastische toename van het aantal mensen dat besmet is geraakt met Covid-19.

De HVB doet een beroep op alle Surinamers om in hun euforie en overwinningsroes de nodige protocollen in acht te nemen en de maatregelen zoals uitgevaardigd door de regering c.q. het Covid-19 crisismanagementteam stipt op te volgen.