fbpx
HVB: Staatkundig al onafhankelijk; nu nog economisch op eigen benen staan

Iedere ontwikkeling van welke aard dan ook begint met het hebben van idealen. De stelling zou kunnen zijn: “Zonder idealen geen ontwikkeling.” De onafhankelijkheid van Suriname die op 25 november 1975 werkelijkheid werd, begon met het ideaal, of zo men wilt, het streven om op eigen benen te staan.

Het bereiken van de onafhankelijkheid betekent geenszins dat er een einde is gekomen aan de idealen van dit land, stelt de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging(HVB).

HVB: “de onafhankelijkheid brengt juist vele idealen met zich mee die tot een verdere ontwikkeling van het land kunnen zorgen, waarbij welzijn en welvaart voor haar bevolking het uiteindelijke doel is.

Enkele van de idealen die tot de verdere ontwikkeling van het land kunnen leiden bevinden zich op het terrein van kwalitatief onderwijs, sociale zekerheid, gendergelijkheid, adequate gezondheidszorg, geschikte infrastructuur en ga zo maar door.

Op welke wijze kunnen we met z’n allen die genoemde idealen verwezenlijken? Welke wegen moeten er worden afgelegd om het streven naar welzijn en welvaart voor het volk van het onafhankelijke Suriname te bereiken?

De politieke partij HVB laat zijn gedachten erover gaan. Wij zijn als geen ander van bewust dat economische onafhankelijkheid een conditio sine qua non – noodzakelijke voorwaarde – is om niet alleen de hierboven aangehaalde idealen te bewerkstelligen, maar ook vele andere die hier niet genoemd zijn. Economische onafhankelijkheid veronderstelt in eerste instantie het opvoeren van de bestaande productiviteit.

In de tweede plaats het zorgvuldig ontginnen en exploiteren van de natuurlijke rijkdommen van het land. En, ten derde de schoonheid van die natuurlijke rijkdommen tonen ook met als doel om te verdienen. Tot slot mag niet worden vergeten dat in deze moderne tijd een optimaal werkende ICT infrastructuur onontbeerlijk is voor het kunnen bereiken van een efficiënte productiestructuur.

Er zijn nog vele zaken die de economie van het land kunnen stimuleren, waarover wij allemaal eens zijn en niet verder hoeven te discussiëren. Evenzo belangrijk als de genoemde materiële zaken is het “Surinaamse ideaal” het op de juiste manier inzetten van het menselijk kapitaal en de bundeling daarvan.

Met de oprichting van de HVB is dat ideaal verwezenlijkt. Daarmee is er een start gemaakt om intern binnen de HVB en extern met andere partners tot een harmonieuze samenwerking te komen die uiteindelijk zal moeten leiden tot die economische zelfstandigheid waar alle Surinamers trots op kunnen zijn.

“Want, is het niet het ideaal van ons allen om welzijn en welvaart te bereiken. Niet alleen voor onszelf, maar tegelijk ook voor ons allen. Srefidensie betekent ook het in harmonie gezamenlijk bereiken van ons ideaal om economisch zelfstandig te zijn”, aldus de HVB.

De partij wenst eenieder een bezinningsvolle Srefidensi Dey toe.(GFC)

Meer nieuws

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger opkomst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Parkeerwachter licht diverse personen op

GFC NIEUWS- De 53-jarige Delano L. is door de politie aangehouden en opgesloten voor verduistering. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Geld en documenten buitgemaakt bij SRS

GFC NIEUWS- Gewapende criminelen hebben in de nacht ingebroken bij het Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…