fbpx

HVB: Staatkundig al onafhankelijk; nu nog economisch op eigen benen staan

Iedere ontwikkeling van welke aard dan ook begint met het hebben van idealen. De stelling zou kunnen zijn: “Zonder idealen geen ontwikkeling.” De onafhankelijkheid van Suriname die op 25 november 1975 werkelijkheid werd, begon met het ideaal, of zo men wilt, het streven om op eigen benen te staan.

Het bereiken van de onafhankelijkheid betekent geenszins dat er een einde is gekomen aan de idealen van dit land, stelt de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging(HVB).

HVB: “de onafhankelijkheid brengt juist vele idealen met zich mee die tot een verdere ontwikkeling van het land kunnen zorgen, waarbij welzijn en welvaart voor haar bevolking het uiteindelijke doel is.

Enkele van de idealen die tot de verdere ontwikkeling van het land kunnen leiden bevinden zich op het terrein van kwalitatief onderwijs, sociale zekerheid, gendergelijkheid, adequate gezondheidszorg, geschikte infrastructuur en ga zo maar door.

Op welke wijze kunnen we met z’n allen die genoemde idealen verwezenlijken? Welke wegen moeten er worden afgelegd om het streven naar welzijn en welvaart voor het volk van het onafhankelijke Suriname te bereiken?

De politieke partij HVB laat zijn gedachten erover gaan. Wij zijn als geen ander van bewust dat economische onafhankelijkheid een conditio sine qua non – noodzakelijke voorwaarde – is om niet alleen de hierboven aangehaalde idealen te bewerkstelligen, maar ook vele andere die hier niet genoemd zijn. Economische onafhankelijkheid veronderstelt in eerste instantie het opvoeren van de bestaande productiviteit.

OOK INTERESSANT
Wegomlegging Onafhankelijkheidsplein

In de tweede plaats het zorgvuldig ontginnen en exploiteren van de natuurlijke rijkdommen van het land. En, ten derde de schoonheid van die natuurlijke rijkdommen tonen ook met als doel om te verdienen. Tot slot mag niet worden vergeten dat in deze moderne tijd een optimaal werkende ICT infrastructuur onontbeerlijk is voor het kunnen bereiken van een efficiënte productiestructuur.

Er zijn nog vele zaken die de economie van het land kunnen stimuleren, waarover wij allemaal eens zijn en niet verder hoeven te discussiëren. Evenzo belangrijk als de genoemde materiële zaken is het “Surinaamse ideaal” het op de juiste manier inzetten van het menselijk kapitaal en de bundeling daarvan.

Met de oprichting van de HVB is dat ideaal verwezenlijkt. Daarmee is er een start gemaakt om intern binnen de HVB en extern met andere partners tot een harmonieuze samenwerking te komen die uiteindelijk zal moeten leiden tot die economische zelfstandigheid waar alle Surinamers trots op kunnen zijn.

“Want, is het niet het ideaal van ons allen om welzijn en welvaart te bereiken. Niet alleen voor onszelf, maar tegelijk ook voor ons allen. Srefidensie betekent ook het in harmonie gezamenlijk bereiken van ons ideaal om economisch zelfstandig te zijn”, aldus de HVB.

De partij wenst eenieder een bezinningsvolle Srefidensi Dey toe.(GFC)