HVB-project: Hulp voor Buren

GFC NIEUWS- Blue Green Multiservices en de jongeren van de Hervormings- en VernieuwingsBeweging (HVB) zijn een campagne gestart waarbij zij hulpbehoevenden uit deze kwetsbare groep ondersteunen.
De campagne draagt de naam “Hulp voor Buren”.
De ondersteuning bestaat uit het geven van voorlichting over het coronavirus, senioren voorzien van de noodzakelijke levensmiddelen en hulp bieden bij het halen medicatie.
De Stichting Educate the Community with a Purpose (ECP), een werkarm van de HVB, heeft in samenwerking met Suriname Public Health Prevention, de HVB-jongeren getraind.
De training bestond uit de onderdelen coronapreventie en mantelzorg voor seniore burgers. Ook werd er een demonstratie gegeven hoe op de juiste manier de handen te wassen. De training vond plaats in de zaal van het Surinaams Rode Kruis.
Daarnaast is door de HVB-jongeren een platform opgericht waar hulpbehoevenden hun hulpvraag kunnen stellen.
De HVB-jongeren zorgen er vervolgens voor dat de boodschappen gedaan worden, of in noodgevallen, hulp wordt ingeschakeld door een vrijwilliger vanuit de buurt: “Buurthulp”.
Ondanks dat de overheid en haar werkarmen zich terdege inzetten en dagelijks preventieve maatregelen uitvaardigen ter bescherming van ieder mens en om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn wij er met zijn allen voor verantwoordelijk dat dit virus geen epidemische vormen aanneemt in ons land.
Met deze campagne zorgen deze jongeren ervoor dat er hulp is voor wie het nodig heeft en dragen zij er aan bij dat de Surinaamse bevolking gezond blijft en de verspreiding van dit virus wordt gestopt.
De campagne wordt uitgevoerd in Paramaribo, Wanica, en Commewijne.

Overige berichten