HVB presenteert kandidaten Marowijne

GFC NIEUWS- Met de presentatie van haar DNA-kandidaten van Marowijne door partijleider Raymond Sapoen heeft de Hervorming- en Vernieuwingsbeweging (HVB), haar stille campagnewerk in het grensdistrict afgesloten.

Onder grote publieke belangstelling werden afgelopen zaterdag in de VHJI zaal te Moengo Sima Harderwijk-Asaisie, Derrick Resowidjojo en Sheila Sebese-Akrosie aangekondigd als de vernieuwers en hervormers van Marwina 2020.

Alle kandidaten stonden stil bij de noodzaak van een middelbare school in het distrikt vanwege de hoge studie en transportkosten voor studenten die voortgezet onderwijs willen genieten en ook de drang naar een nieuwe politieke wind in Marowijne.

Romarlisa Bishpan, voorzitter van de Jongerenraad HVB, vertolkte de grote werkloosheid bij jongeren en de uitzichtloze situatie bij vele inwoners.

“We zullen als jongeren onze gratis ICT en Hydroponic-trainingen die we landelijk verzorgen ook in Marowijne intensiveren, zodat vooral de vele drop-outs een vak kunnen aanleren. Niet voor niemendal staan we bekend als een politieke partij die zich kenmerkt door educatie en vorming. Soso onderwijs kang tjarie ontwikkeling gie wan kondre”, aldus de jongerenleidster.

Politiek leider Sapoen vond het een hele prestatie dat in alle openheid de gemeenschap van Moengo en Albina zelf de voordrachten heeft gedaan.

“Oe sjie tak a njoeng politiek wintie e wai foe Nickerie go na Marwina. En inderdaad te we luku a situatie na marwina, dan is het bedroevend. Na het vertrek van Suralco is de economische productie vrijwel tot het nulpunt beland en de werkgelegenheid enigszins opgevangen door Surgold, maar het grootste deel van de beroepsbevolking is nog ambtenaar terwijl het leger werklozen toeneemt en vele jongeren ook wegtrekken uit het district.”

“Dit terwijl oe habi wan Koning foe Marwina dja, da fa a koning disi e luku den onderdaan?”, vroeg Sapoen zich af doelende op ABOP-leider Ronnie Brunswijk.

Sapoen gaf aan dat het district een enorm ontwikkelingspotentie heeft en de kans moet krijgen om in een public private samenwerking de locale entrepeneurs een push te geven.

Hij verwees daarbij naar het door particulieren ontwikkeld Greenport Marowijne Ontwikkelingsplan enkele jaren terug. De bedoeling hiervan is om op basis van de agrarische sector, het toerisme en de craft sector de economische basis van het district te verbreden en om zodoende het vertrek van Suralco als grootste werkverschaffer op te vangen door een scala van klein en middelgrote entrepeneurs.

Sapoen merkte op dat bij regeermacht van de HVB dit plan met de meeste spoed uit de kast zal worden gehaald in samenwerking met de private sector.





 

Overige berichten