fbpx

HVB op Internationale dag van de vrouw: herdenken, feliciteren of overdenken?!

INGEZONDENJaarlijks wordt op 8 maart stilgestaan bij de Internationale dag van de vrouw. Een dag die de strijd tegen gender ongelijkheid markeert.

De wens om die historische ongelijkheid op te heffen gaat niet zonder strijd, tegelijkertijd ook niet zonder samenwerking.

Heden ten dage is het haast niet meer voorstelbaar dat aan vrouwen het kiesrecht werd ontzegd, maar dat was juist een van de eerste strijdpunten waar vrouwen voor streden.

Tegenwoordig wordt door de Verenigde Naties (VN) op Internationale dag van de Vrouw jaarlijks een speciale thema aanbevolen.

Zo was het VN thema van 2014: “Equality for women is progress for all”, gelijkwaardigheid voor vrouwen is vooruitgang voor een ieder! Dit jaar is het thema: “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world, vrouwen in leiderschap: een gelijkwaardige toekomst bereiken in een wereld van COVID-19.

Ondanks de geboekte verworvenheden in de strijd voor genderongelijkheid is er nog veel waarvoor er gestreden moet worden. Eén van die strijdpunten betreft leiderschap. Wereldwijd verkeren vrouwen als het om leiderschap gaat in een achtergestelde positie.

Vrouwen blijven aanzienlijk ondervertegenwoordigd in alle aspecten van besluitvorming. Daarnaast vormt geweld tegen vrouwen op wereldschaal nog steeds een groot zorgpunt, zo meldt een rapport van de (VN) uit 2020 (E/CN.6/2021/3). Het zijn deze twee zorgpunten die de achterliggende gedachte vormen van het hierboven genoemde thema van de Internationale Dag van de Vrouw.

Uit onderzoek is gebleken dat door de maatregelen die getroffen zijn om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden, met name de totale lockdown, het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in de wereld aanzienlijk is toegenomen. Hoewel mannen en jongens ook geweld wordt aangedaan, zijn de meeste slachtoffers vrouwen en meisjes.

BEKIJK OOK
Kok slaat goudzoeker dood met moker na ruzie over eten dat het slachtoffer niet lekker vond

Suriname vormt geen uitzondering op die verontrustende situatie, de cijfers liegen er niet om. Het onderzoek, Landelijke Gezondheidsenquête onder vrouwen in Suriname, van de Inter-American Development Bank (IDB) laat zien dat één op de drie vrouwen te maken heeft gehad met (huiselijk) geweld. Dat betekent dat de rechten van één op de drie vrouwen, die in Suriname wonen, geschonden wordt!

Het onderzoek is weliswaar in 2019 uitgevoerd, voordat er sprake was van Covid-19, maar met de toename op wereldschaal van het aantal slachtoffers van huiselijk geweld tijdens de pandemie, is het aannemelijk dat het aantal ook in Suriname is toegenomen.

Als het om leiderschap gaat, is het niet moeilijk om te constateren dat in de huidige samenstelling van de regering het aantal mannelijke ministers bijvoorbeeld, ver dat van de vrouwelijke overtreft. Zes van de 17 ministers is vrouw.

Het kan niet worden ontkend dat er veel is bereikt op het gebied van gendergelijkheid. Tegelijkertijd laat de realiteit zien dat de strijd nog niet gestreden is. Er is nog een lange weg te gaan om gendergelijkheid te bereiken en geweld tegen vrouwen te doen verdwijnen.

Toch is de HVB optimistisch. Wanneer mannen en vrouwen bereid zijn om samen te werken, ook bij het wegwerken van geweld en het delen van leiderschap, dan is misschien nog niet alles gewonnen, maar wel een groot deel van het streven naar gendergelijkheid.

HVB spoort een ieder aan om op deze dag het volgende te overdenken: “Equality for women is progress of all”, gelijkheid voor vrouwen is vooruitgang voor een ieder.

BEKIJK OOK: VHP: vrouwen zijn een rots in de branding