fbpx

HVB Nederland vraagt congresbestuur voorzitter Noersalim tijdelijk verlof te verlenen

GFC NIEUWS- Ine Hardjo, voorzitter van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) Nederland, heeft in een brief aan het congresbestuur gevraagd om de voorzitter van de partij, Mike Noersalim, tijdelijk verlof te verlenen.
“Onschuldig tot het tegendeel bewezen is,” zo stelt HVB Nederland in haar brief aan het congresbestuur over de in opspraak geraakte HVB-voorzitter.
Noersalim heeft 2 dagen voor de installatie van de nieuwe regering, als vervangend minister van RGB de percelen van de Cultuurtuin te Paramaribo uitgegeven, waaronder aan eigen familieleden. “Dit lijkt in te druisen tegen de grondbeginselen van de Hervormings- en Vernieuwings Beweging, waar Noersalim tijdens de verkiezingscampagne zo vurig over sprak, namelijk de transparante, eerlijke en dienstbare overheid, die tegen corruptie is,” schrijft HVB Nederland.
HVB Nederland, die de partij vertegenwoordigd buiten de landsgrenzen van Suriname, roept het congresbestuur daarom op om haar voorzitter de gelegenheid te geven zich via een deugdelijke rechtsspraakprocedure te kunnen verantwoorden.
“Ook dat is een van de uitgangspunten van de HVB als politieke partij. Dit voorkomt tevens dat Noersalim door de publieke opinie wordt veroordeeld. Want zo alleen – door de feiten op tafel te leggen – wordt duidelijk wat er zich heeft voltrokken en worden de naam en de principes van de politieke partij in ere gehouden.”
In dit verband verzoekt HVB Nederland het congresbestuur conform artikel 11 van de statuten van de partij te handelen en het volgende met spoed te besluiten dat:
1. Alle middelen worden aangewend en eventueel een lopend onderzoek van de regering en mogelijk ook aan de rechterlijke instantie, belast met opsporen van strafbare feiten, wordt gevraagd of met de uitgifte van de grondpercelen deel uitmakend van de “Cultuurtuin” sprake is van strafbare feit en daarmee enige wetsbepaling is overtreden en of dit handelen de heer Mike Noersalim als minister van ROGB ad interim in dat verband hem juridisch kan worden verweten;
2. Hangende dit onderzoek de heer Mike Noersalim tijdelijk verlof te verlenen in de uitoefening van zijn functie als voorzitter van de partij totdat duidelijkheid is in deze zaak.
3. Al het mogelijke wordt gedaan om de naam van de partij in ere te houden in overeenstemming met de doelstellingen van de partij.
“Wij staan achter het principe dat iemand onschuldig is, totdat het tegendeel is bewezen,” aldus HVB Nederland.

BEKIJK OOK
De partij die nooit slaapt, Pertjajah Luhur, geeft maaltijden aan have- nots