fbpx
HVB: Meer dan ooit op zoek gaan naar het licht

GFC NIEUWS- Het jaar 2020 heeft de wereld voor vele uitdagingen laten staan. Het uitbreken van de Corona pandemie, die vele levens heeft gekost, heeft ons allen weer van bewust gemaakt dat wij op deze aarde slechts een deel zijn van alles door de Schepper geschapen.

Ook Suriname is niet gespaard gebleven van deze Coronavirus. In vele gezinnen is men in de rouwstemming, heeft men een dierbare verloren, is men brodeloos geworden en zijn gezinnen ontwricht. De economische situatie is verder verslechterd en er heerst een gevoel van onzekerheid, die z vergroot wordt door de steeds verhogende koersen en de prijzen van producten in de winkels als ook van de nutsvoorzieningen.

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft ook dierbaren verloren en is in het donker gedompeld geweest, tastend naar het licht die weer moet gaan schijnen voor ons ieder. De zware beproevingen die zij als partij zal moeten doorstaan , zal alleen vruchten afwerpen als wij als partijgenoten, als volk zullen begrijpen dat wij in eenheid en oprechtheid ons richten tot de Almachtige, op zoek naar het licht.

De partij heeft daarom besloten om in plaats van feest te vieren, twee instellingen die afhankelijk zijn van donateurs en subsidie, te gedenken. Het gaat om Huize Betheljada en kinderopvanghuis Hoop voor kinderen, die in aanmerking zijn gekomen voor levensmiddelen.

De jongeren van de partij die de voorzitter vergezelden, hebben bij Huize Betheljada de toezegging gedaan om vanaf volgend jaar het tehuis een keer per kwartaal een grote schoonmaakbeurt te geven. voorzitter Mike Noersalim verzekerde de directie van dit tehuis dat hij erop zal toezien dat deze afspraak wordt nagekomen.

Bij het kinderopvanghuis Hoop voor kinderen kregen zij te horen dat de subsidie is komen weg te vallen en dat het opvanghuis nu volledig afhankelijk is van donateurs en dat met de stijging van de verschillende prijzen het haast onmogelijk is om het hoofd nog boven water te houden. Voorzitter Noersalim deed de toezegging dat hij de aanzet zal geven om als ondernemer maandelijks een bedrag aan een kant te zetten voor het tehuis. Hij zal andere ondernemers benaderen om ook bij te dragen om zo het licht te kunnen betekenen voor de kinderen van dit tehuis.

Divali, ook wel het lichtjesfeest genoemd, is een van de belangrijkste feesten in het Hindoeïsme en wordt sinds de oudheid gevierd.

De partij is de mening toegedaan dat als wij ons samen uit het donker willen komen, wij ons ook samen moeten verheffen in ons mens zijn. Dienstbaar zijn, kennis delen en samen in gebed zijn, zullen onze natie die divers samengesteld is, verheffen tot een van de welvarendste op aarde. Deze kernwaarden heeft de partij zeker meegenomen voor de Divali viering van dit jaar. De partij zal op haar manier proberen het licht te zijn voor degenen die het zwaarst getroffen zijn geworden door de economische crisis waarmee ons land nu te kampen heeft .

Aan de gehele Surinaamse bevolking wenst de partij een Subh Divali toe, een van bezinning, van gebed en van reiniging van ons bewustzijn!

Meer nieuws

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.