fbpx

HVB: Kerst in het licht van transformatie en vernieuwing

Nu de kerstdagen en de jaarwisseling zich aandienen, staan we met z’n allen in de startblokken om feest te vieren.Het zal geen gemakkelijke financiële opgave zijn om in deze tijd, waarbij een dubbeltje drie keer moet worden omgedraaid alvorens uit te geven,de feestdagen in te gaan.

Een tijd waarin het goochelen geblazen is om de eindjes aan elkaar te knopen, want doe je dat niet dan houd je maand over in plaats van salaris. Geld kun je maar een keer uitgeven en in tijden van schaarste is het beter de kooplust in bedwang te houden dan gehoor te geven aan een misschien wel te snel gecreëerde behoefte.

Maar, hoe nu feest te vieren met Kerst en Oud-en Nieuw?

Feesten veronderstelt bij uitstek geld uitgeven, voor een nieuwe paar schoenen terwijl de schoenenrekken geen plaats meer kunnen bieden voor nog een paar, voor een nieuwe outfit terwijl de klerenkast uitpuilt van ongedragen kledingstukken en voor voedsel en drank die het liefst als exclusief kan worden aangemerkt.

Hoe kunnen we inhoud geven aan het goede leven, waar Kerst een onderdeel van is, als het gaat om vreugdevolle saamhorigheid. Op welke wijze kunnen we invulling geven aan het feesten zonder dat we onze klaagzang al op de tweede dag van januari 2018 beginnen. Dan maar niet feesten?! Dat is een optie waar niemand zich aan zal wagen.
hvb kerst | GFC
Een van de waarden die de HVB belangrijk vindt is verantwoordelijkheid. Feesten en verantwoordelijkheid, het lijkt een contradictio in terminis. Toch is het niet zo. Er kan met matigheid en verantwoordelijkheid feest gevierd worden zonder dat er aan de feestvreugde moet worden ingeboet. Met andere woorden het zijn niet de uiterlijke verschijningen als dure kleren, het exclusieve eten en drinken of de chique ambiance die het feest doen slagen.

Het gaat meer om de juiste intentie en de essentiële betekenis van Kerst. Wanneer onze intentie gericht is op het verantwoord uitgeven van geld (ook als het om feesten gaat), dan zal matigen geen enkel beletsel vormen om in goed gemoed de feestdagen in te gaan.

OOK INTERESSANT
Zwaar mishandelde man die op wegdek viel en werd overreden overlijdt in ziekenhuis

De Bijbelse tekst Galaten 5: 22 leert ons het volgende daarover: “ Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid”.

Het wordt vaker gezegd: De tijd van de grote idealen zijn voorbij. Maar, wat is er mis met het hebben van idealen? Begint de realiteit van een verantwoord leven niet met de idealen die wij daarover hebben? Door te willen hervormen en vernieuwen kiest de HVB voor het hoog houden van idealen. Want, hervormen en vernieuwen beginnen met het idee dat je hebt over die twee concepten.

Het veld waarin de vernieuwingen en hervormingen moeten plaatsvinden is het dagelijks bestaan. In ons dagelijks bestaan hoort ook het uitgeven van geld, of liever het ”verantwoord” uitgeven van geld. Verantwoord geld uitgeven betekent niet meer uitgeven dan we verdienen. Daarnaast betekent het ook dat wij niet moeten verspillen, eten weggooien is een voorbeeld van onbedachtzame verspilling.

De HVB spoort de gemeenschap dan aan om verantwoord en met mate te feesten. Dat is niet alleen voor het individu zinvol, doch komt de hele gemeenschap ten goede.

Dit verantwoord omgaan met middelen heeft gemaakt dat de HVB het hele jaar door veel meer sociale projecten heeft kunnen uitvoeren dan normaal. Zo heeft de Genderraad van de HVB het op zich genomen de bewoners en cliënten van de Stichting Bureau Thuis en Daklozen op donderdag 21 december te trakteren op een goed verzorgde kerstviering. Bij deze gelegenheid werden ook kledingstukken aan deze opvang geschonken’.

Ongeacht geloof of etnische achtergrond, de HVB wenst een ieder harmonieuze en ingetogen Kerstdagen toe.

(GFC)