fbpx

HVB: kennis delen om zelfvoorzienend te zijn

“Nickerie is nu aan te beurt voor de ICT- en hydroponic-trainingen en wij proberen alle districten aan te doen, maar er moet natuurlijk animo zijn. Met deze kick off geeft de partij weer aan dat het niet alleen bij praten en beloften blijft, maar dat de HVB doet wat zij zegt”.

Dit waren de woorden van Mike Noersalim, voorzitter van de HVB, bij de start van de ICT – en hydroponic-trainingen in Nickerie.

De participanten hadden zich ruim van te voren opgegeven om zeker te zijn dat zij de boot niet zouden missen om te trainingen te volgen.

De ICT-cursisten werden de basis van de ICT bijgebracht, waarbij alvast de tools aangereikt worden om zelf verder te kunnen. ‘In de wereld van nu is ICT geen luxe meer, en iedere wereldburger zal met deze ontwikkeling mee moeten. Suriname kan niet achterblijven en wij als partij proberen zoveel als mogelijk iedereen tegemoet te komen. Doelgericht onderwijs is een van de speerpunten van de partij en educatie is de enige manier tot armoede bestrijding,’ aldus Noersalim.

Dankzij de hydroponic training hebben de burgers in Nickerie informatie gehad over alternatieve landbouwmethoden. ‘Wij hebben veel land, maar de infrastructuur laat het niet altijd toe om daar gebruik van te maken. De cursisten hebben een eenvoudig plantenkas leren opzetten. Zo kunnen zij in een kleine omgeving overgaan tot het telen voor eigen consumptie. Indien mogelijk kunnen zij ook overgaan tot verkoop. Je bent niet alleen zelfvoorzienend, maar je bent in staat ook een ander te helpen. Willen wij gezonde burgers, dan moeten wij ook onze focus leggen op gezonde voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl. Door zelf te planten weet je ook wat je eet en werk je mee aan een gezonde maatschappij,’ aldus Noersalim.

Overige berichten