fbpx

HVB: Integratieprocessen moeten sneller opgang komen

GFC NIEUWS- De Hervorming- en Vernieuwingsbeweging vindt het van belang dat integratie processen in de samenleving versneld op gang moeten komen.
“We dienen te weten waar we vandaan komen en hoe we zijn gekomen. Immers, wans ope tata komopo, is verankerd in ons Volkslied. Het gaat om ‘sLands ontwikkeling in al haar facetten. De marrongemeenschap is een waardig onderdeel van de Surinaamse natie. HVB heeft in de politiekvoering ook een opvoedende taak naar de jeugd en naar andere etniciteiten. Vandaar het houden van een lezing om meer bekendheid te geven aan de historie van deze dag, zei HVB-voorzitter Mike Noersalim op zaterdag 10 oktober, de Dag der Marrons in zijn speech voorafgaand aan de opening van een lezing.
De Sociaal cultureel-antropoloog Salomon Emanuels verzorgde deze interessante lezing, waarvan de aanwezigen veel hebben opgestoken. De lezing had geen speciaal thema, maar met het oog op de viering van deze dag ging Emanuels in op het ontstaan van de verschillende stammen in ons land, de beïnvloeding op de verschillende talen en enkele regels, zeden en gewoonten die van grote invloed zijn op besluitvormingen.
Uiteraard werd de totstandkoming van het gesloten vredesverdrag tussen de de Aucaners en de kolonisatoren, 260 jaar geleden ook belicht. Ook ging de inleider in op de enorme groei die deze groep binnen de Surinaamse samenleving heeft doorgemaakt en het bewustzijn dat onder deze groep is gegroeid om op andere manieren vorm te geven aan hun menselijke waardigheid.
Noersalim zei aan het eind van deze lezing dat er een enorme diversiteit is binnen onze samenleving en dat het de HVB buiten de etnische scheidslijnen om, gelukt is de boodschap naar de samenleving toe te brengen. De partij heeft bij de afgelopen verkiezingen van mei 2020 weliswaar geen zetels behaald, maar de hervormings – en vernieuwingsgedachte heeft zij onder alle delen van de bevolking mogen proclameren.
De HVB heeft de Dag der Marrons daarom ook aangegrepen om de gedachte van jongereneducatie invulling te geven. De informatie die gedeeld is, was voor velen, ook voor die van Marron afkomst, nog onbekend. Er werden ook verschillende kruiden voor geneeskunst en keukengebruik tentoongesteld en aanwezigen konden ter plekke de informatie over het gebruik van deze kruiden opvragen.
Met de viering van deze dag heeft de HVB gemeend invulling te geven aan de eenheidsgedachte onder vooral de jongeren, maar ook de ouderen die niet bekend zijn met de verschillende culturen binnen onze samenleving.

BEKIJK OOK
Eindexamens Mulo midden juli