HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in het district Wanica verder versterkt.

Partijleider Raymond Sapoen gaf aan dat de partij goed op schema is op weg naar de verkiezingen en haar kandidaten op ressort – en districtraadsniveau al eind april op basis van een profielschets in place zal hebben. “We zullen onze kandidaten ruim de tijd geven om zich goed voor te bereiden en hun ook de tools verschaffen om op een fatsoenlijke manier de missie van de partij uit te dragen.”

Sapoen verwelkomde een groot aantal nieuwe leden die voor het eerst zich zullen bemoeien met de actieve politiek en drukte hen op het hart ondanks het afnemend vertrouwen in de politiek een voorbeeldfiguur te zijn voor hun woonomgeving.

Volgens de partijleider heeft de HVB bewezen crisisbestendig te zijn. “We zijn opgericht in een periode van economische crisis en door middel van passende maatregelen zijn wij als land bezig uit het economisch dal te klauteren, maar we zijn er nog lang niet. Hervorming van onze productie en consumptiepatroon zal daarom het centraal thema zijn van onze verkiezingsprogramma.”

Ondervoorzitter Inder Baboeram benadrukte dat de partij niet alleen praat maar vooral doet. “Hervorming van onze onderwijssysteem is een van onze speerpunten met nadruk op een tweede kans op onderwijs waar de HVB aan kansarme jongeren gratis ICT-trainingen verschaft.

Zo zijn deze trainingen de afgelopen maanden reeds gegeven te Charlesburg, Koewarasan, Tamanredjo, Winti Wai en Ramgoelamweg.”

Het bestuur van de onderafdeling Nieuwe Grond bestaat uit 15 leden onder voorzitterschap van Yvette Badriepersad. Zij was zeer verheugd en onderstreepte de slagvaardigheid van de HVB.

Overige berichten