HVB installeert nog vier kernen in Nickerie

Met de installatie van vier kernen afgelopen zaterdagavond in het partijcentrum van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) aan de St. Jozefstraat te Nieuw Nickerie heeft de partij haar structuren in het rijstdistrict versterkt.

Het gaat om kernen uit de ressorten Groot Henar, Zeedijk, Nieuw Nickerie en Rambaran Mishreweg.

Partijleider Raymond Sapoen verduidelijkte het standpunt van de partij ten aanzien van het pre-electoraal verbod dat onlangs door het parlement is goedgekeurd en zei dat hij er altijd voorstander van was dat partijen mogen samenwerken met elkaar.

De gewijzigde Kiesregeling verbiedt dat ook niet. “Maar wanneer het gaat om de officiële registratie om mee te doen aan de verkiezingen moeten partijen wel weten dat de wet slechts rekening houdt met een partij. We hebben alleen problemen gehad met de toelichting die zegt dat de kiezer niet weet wat de beginselen en de ideologie zijn bij pre electorale combinatievorming. Dat a wetgever no mag bepaal nooit! Na a kiezer e bepaal, dat na eenmaal democratie”, betoogde Sapoen.

Hij vervolgt met: “anders zeggen we dat we dat al die tijd er alleen beginselloze en ideologieloze combinaties aan de macht waren. De partijleider herhaalde dat de partij reeds eerder had aangegeven alleen de verkiezingen in te gaan en geen wet daarvoor nodig had. Desondanks weten we dat er partijen zijn die willen samenwerken met de HVB en we zullen altijd op een respectvolle en gepaste manier volgens de wet daarmee omgaan”, onthulde Sapoen.

Voorzitter Mike Noersalim deed een oproep aan de nieuwbakken leden die voor het eerst de gelofte als volwaardige HVB’er moesten afleggen de erecode voor partijleden naar beste vermogen na te leven. “Elk lid probeert zonder dwang of enige belofte anderen voor onze hervormingsmissie te overtuigen. Blijft u respect hebben voor andersdenkenden en span je in voor in het bijzonder de sociaal kwetsbaren in uw omgeving. Stimuleer zoveel mogelijk zelfredzaamheid en eigen initiatief en wees vooral onder alle omstandigheden eerlijk en rechtvaardig”, aldus de voorzitter.

Noersalim stelde dat de afgelopen twee jaren de partij in het westelijk district langzaam maar gestadig is gegroeid. “De positie van de rode partij in Nickerie is sterk aan het wankelen door de instabiele houding van hun assembleelid. Laten wij niet in de zelfde fouten vervallen maar onverkort doorgaan met onze missie. Hervorming betekent dat deze voorzitter niet voor eeuwig aanzit, maar voor 10 jaren. Dat hebben wij zo expres geregeld in onze statuten”, aldus de voorzitter.