fbpx

HVB installeert 5 Meerzorgkernen

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging(HVB), onder leiding van Mike Noersalim, heeft afgelopen zaterdagavond gezamenlijk met haar politiek leider Raymond Sapoen en een groot deel van haar bestuur 5 kernen te Meerzorg geïnstalleerd.

Voorzitter Noersalim gaf aan toentertijd onder de Wijdenboschbrug samen met de progressieven de hervormingen en vernieuwingen te willen doorvoeren. Aangezien het been aldaar stijf gehouden werd, heeft de Beweging zich op 28 oktober met voornoemde groep en degene die zich tijdens het veldwerk hebben aangesloten, getransformeerd tot een solide politieke organisatie die niet alleen binnen haar gelederen doorgaat met het hervormen en vernieuwen, maar in het gehele land alwaar zaken een nieuwe aanpak nodig hebben.

“Kernleden zijn het fundament van de partij”, benadrukte hij. Om dit goed te illustreren wees hij op de verschillende elementen waaruit een fundament van een huis bestaat. “Geen van deze elementen is beter dan de ander”, zei hij.

“Wanneer er een samenstelling met de juiste verhoudingen van cement, water, grind, scherpzand als betonmortel wordt gestort hebben we een stevig fundament; zo ook zullen de kernen bestaande uit verschillende rassen, geloofsovertuigingen, leeftijden en met verschillende meningen een goed fundament zijn waarop HVB Commewijne verder zal moeten voortbouwen”, sprak hij verder.

“De HVB wordt geen politieke vereniging met levende standbeelden”, doelende op politici die coûte que coûte de voorzittershamer willen blijven hanteren, terwijl er heel wat jongeren zijn met frisse ideeën die een partij juist op nog grotere hoogte zouden kunnen brengen, bemoedigde hij de aanwezige jongeren en vrouwen.

OOK INTERESSANT
Team Santokhi faalt: Surinaamse volk heeft nooit juiste uitleg gekregen over complexiteit problemen

Noersalim sloot zijn spreekbeurt af door te stellen dat met de gotong royong gedachte van de Javanen (samenwerken) partijleden maar ook het gehele land meer zal kunnen bereiken.

In zijn speech haalde Sapoen aan dat het harde werken nu begint en eindigt niet in 2020 maar gaat jaren verder. “Grote delen uit de gemeenschap hebben na de proclamatie van de partij aangegeven dat men rekening moet houden met de HVB. We rukken op naar de 3e grote partij in het land, na de NDP en VHP. In Commewijne moeten wij alvast de eerste zetel veilig stellen”, zei Sapoen.

“De aanhang van groen en rood”, zonder de partijen bij name te noemen, “is op de terugweg, de verkiezingsgegevens van de afgelopen jaren tonen dat aan. Met nieuw, jong en fris leiderschap hebben de mensen die op mij lijken dan weer een nieuw politiek huis. Trouwens ook van andere partijen komen dagelijks nieuwe leden zich inschrijven”, aldus Sapoen.(GFC)