HVB in verschillende districten met markoesaproject

De Hervormings en Vernieuwsbeweging (HVB) heeft onlangs hun markoesaproject gelaunched.

Na de launch gaat men nu naar verschillende districten. De HVB is nu in voorbereiding om het markoesa project in het district Coronie te launchen. Dat zal de komende week het geval zijn.

Volgens de voorzitter van de HVB, Mike Noersalim, is het ondersteunen van de agrarische sector heel belangrijk. Daarom dat dit project in verschillende districten gedaan wordt.

Dit project wordt samen gedaan wordt met de boer Doerga uit het district Saramacca. Hij laat weten dat de jonge boeren de gelegenheid moeten krijgen om deel te nemen aan dit project van de HVB. Daarom zijn er een aantal jonge boeren uit verschillende districten geweest die deel hebben genomen aan dit project. Allen hebben het project met succes doorlopen.

De komende periode zal men zich in Coronie bezig houden. Noersalim tekent op dat Coronie heel belangrijk is omdat de ontwikkeling vraagt zich niet slechts met het traditionele bezig te houden denkend aan cocosproducten maar ook andere producten. In dit geval markoesa. Naast Coronie gaat men ook richting Highway. Aldaar zijn er jonge boeren die reeds in voorbereiding zijn om markoesa te planten.

Noersalim tekent op dat centraal moet staan de zelfredzaamheid, lokaal produceren en natuurlijk ook afzetten in het buitenland. Hiermee wordt de sappenindustrie van Suriname ondersteund. “Als we zelf produceren kunnen er deviezen bespaard worden maar kunnen ook deviezen ontvangen worden. Dat is de gedachtegang van de HVB als het om dit project gaat. Van grondstof tot eindproduct voor de internationale handel.”