"HVB in de top drie in Saramacca"

GFC NIEUWS- “Als jonge politieke partij mogen we niet ontevreden zijn als we letten op de laatste IDOS- peiling. We volgen direkt na de gevestigde partijen op de 5e plaats en zijn terecht de snelst groeiende partij met 1650%. En in Saramacca hebben we geen peiling nodig, hier behoren we tot de top 3”, aldus de politiek leider van de Hervorming- en Vernieuwingsbeweging (HVB) op een drukbezochte wijkvergadering te Calcutta.
Op deze meeting werden er drie kernen geïnstalleerd uit Calcutta, Tijgerkreek en Peperhol die onder voorzitterschap van respectievelijk pandit Premnath Sewradj, Sharishma Ramcharan en Marius Sakiman.
Volgens Sapoen zullen de zetels in Saramacca verdeeld worden onder de NDP, de VHP en de HVB. “Onze issues van jong leiderschap, educatie en vorming maar ook onze spontane multi-etnische samenstelling dragen zeker bij tot onze sterke groei”, aldus de partijleider.
De HVB maakt zich ernstig bezorgd over de financieel economische positie die wordt gekenmerkt door de schaarse deviezen, prijsopdrijving en afnemend vertrouwen in de monetaire autoriteiten na het grote Centrale Bank schandaal.
“We hebben een grote klap gehad die we nog niet te boven zijn. De benoeming van de nieuwe governor is zonder meer een eerste belangrijke stap tot herstel van het vertrouwen, maar we moeten beseffen dat de governor geen tovenaar is die binnen een paar dagen de financiële onzekerheid kan keren.”
“Ongeacht de uitslag van de verkiezingen moeten we ons voorbereiden op een strakke bezuiniging bij alle ministeries met uitzondering van Onderwijs, Volksgezondheid en Justitie als het aan ons ligt. We gaan ons met grote precisie toeleggen op de juiste beleidsprioriteiten. Wat kan wachten moet wachten, maar we moeten de samenleving wel optimale toegang tot geneesmiddelen kunnen garanderen want ook de gezondheidssector staat onder grote druk.”
“Maar nu moet de overheid hard optreden tegen prijsopdrijving van levensmiddelen en overgaan tot publicatie van de maximumprijzen. Laat niemand u wijsmaken dat na de verkiezingen de koers direct omlaag gaat. Alleen door hard werken en meer produceren kunnen we onze wisselkoers stabiel houden, maar we moeten wel bereid zijn harde maatregelen te treffen, ad-hoc maar ook duurzame lange termijn maatregelen”, besloot Sapoen.
Shammy Gowrie schroomde er niet voor om zowel de NDP als de VHP te noemen als partijen die er alles aan doen om de groei van de HVB te stoppen. “Ondanks intimidatie van onze kernleden en het sprookje dat de HVB een verlengstuk is van de NDP, we tang gro. Laat het duidelijk zijn dat de HVB een zelfstandige partij is met zelfstandige structuren en ook zelfstandig de verkiezingen ingaat. Met wie we gaan samenwerken, is pas na de verkiezingen aan de orde”, aldus Gowrie.
Voorafgaand aan deze vergadering werd te Uitkijk het infocentrum dat voorheen aan de Pertjajah Luhur toebehoorde door de HVB in gebruik genomen, alwaar er trainingsactiviteiten nu worden ontplooid.
De partij houdt op 8 maart een congres waarbij onder andere de voordrachten van de ressorts – en districtsraadsleden van 8 districten zullen worden bekrachtigd.

Overige berichten