fbpx

HVB: Eid Ul Adha draagt bij aan sterke binding religieuze, culturele en etnische groeperingen

De HVB is ervan overtuigd dat Eid Ul Adha ongetwijfeld bijdraagt tot een sterke binding tussen de verschillende religieuze, culturele en etnische groeperingen in ons land

Ook in Suriname wordt men met het vieren van dit Offerfeest eraan herinnerd dat Abraham gevraagd werd zijn zoon Ismael te offeren aan Allah, om zo te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Hij mocht van een engel een schaap offeren, net toen hij op het punt stond zijn zoon dood te steken.

Op deze dag slacht iedere moslim, die het zich kan veroorloven, een schaap, een geit of een koe. Het vlees wordt dan in drie delen verdeeld onder familie, buren of vrienden en een deel aan de armen.

Naast het delen is het zich overgeven aan Allah en het aanzien van Abraham als voorbeeldfiguur heel belangrijk bij de viering van dit feest.

Nadat de geestelijke en lichamelijke reiniging tot stand is gebracht met het Ied Ul Fitre feest, is het belangrijk dat wij nu de positieve resultaten daarvan merken in de praktijk. Een daarvan is zonder meer de offervaardigheid ten gunste van onze medemens.

BEKIJK OOK
Delegatie Eximbank van India op bezoek in Suriname

In de moeilijke sociaal economische situatie waarin ons land en de samenleving verkeert is het belangrijk dat wij inspiratie putten uit deze offervaardigheid om onvermoeibaar te blijven arbeiden aan lotsverbetering van onze medemens. Deze burgerlijke commitment rust niet alleen op de schouders van de regering, maar ook op die van maatschappelijke en religieuze organisaties, bedrijven en van de gewone burger.

Een van de kernwaarden van de HVB is solidariteit en hieruit vloeit onder meer voort dat het moeilijk zal zijn verbetering te brengen in het leven van elke dag, wanneer er geen offervaardigheid wordt betoond. Offervaardigheid, niet alleen in materiële zin maar ook in immateriële zin zoals tijd, kennis, visie en de individuele mening. Geestelijke verheffing is immers even belangrijk als de materiële ondersteuning die aan duizenden huishoudens wordt gegeven op het Eid Ud Adha-feest.

Zorgzaam voor onszelf, onze dierbaren en in het bijzonder zorgzaam voor de sociaal kwetsbaren uit onze samenleving, is de boodschap die de moslim gemeenschap in Suriname demonstreert op deze dag.

De HVB wenst de totale Surinaamse samenleving een Eid Ul Adha Mubarak toe.