fbpx

HVB discussieert over leiderschap in Suriname

GFC NIEUWS- Het Kennisinstituut van de Hervormings- en Vernieuwingsbewering (HVB) heeft onlangs een lezing en discussieavond gehouden over het onderwerp: “Leiderschap en management in de huidige Surinaamse realiteit”.

De lezing werd verzorgd door professor dr. Franklin Jabini, die inging op de huidige Surinaamse situatie, visie en leiderschap en situationeel leiderschap.

De bedoeling van de professor was dat er een gezonde interactie tussen hem en de aanwezigen moest volgen wat ook heel goed gelukt is, mede ook vanwege het interessante en leerrijke onderwerp.

Jabini startte zijn presentatie met het bespreken van de huidige Surinaamse situatie. “Leiders moeten hun ogen niet sluiten voor de realiteit”. Vanuit de context van Suriname gaf Jabini aan dat een leider de multi-etnische samenleving moet kennen.

“De multi- culturele samenhang leidt ons”, vervolgde hij. “Het optreden van een leider (integer en niet corrupt) moet als resultaat hebben dat hij door die samenleving gedragen wordt. Men moet weten wie die leider is en wat zij/hij kan. Diens betrouwbaarheid moet van dusdanige aard zijn dat men de leider bijna blindelings moet kunnen volgen.

Daarom moeten er solide controlemechanismen worden ingebouwd om handelingen, die gepleegd worden te kunnen controleren, zodat er vertrouwen is en dit vertrouwen ook blijft. De kansen en bedreigingen moet de leider goed onder ogen kunnen zien om o.m. lange termijn beslissingen te kunnen nemen. Visionair denken is hierbij belangrijk”, onderstreepte de wetenschapper.

BEKIJK OOK
Grote schande dat radeloze vader van doodziek kindje in AZ op zijn knieën moet smeken voor behandeling

Hij gaf ook verschillende definities van leiderschap aan. De Hebreeuwse definitie “Tamim” dat staat voor onbesproken en onberispelijk is de favoriete definitie van de professor.

Aan de orde kwam ook het verschil tussen een leider en een manager. “Een leider zeker degene die een land tot verdere hoogte moet brengen moet een visie en een strategie hebben. De managers moeten op ‘day to day’ basis de geponeerde visie en strategie van de leider monitoren en deze zien te verwezenlijken”, legde de professor.

De participanten kregen de gelegenheid om aan te geven op welk niveau zij in hun dagelijks leven zelf functioneren. Voorts werd er ook gediscussieerd over de visie van de HVB voor Suriname met het oog op de komende verkiezingen in 2020.

Een participant zei na de presentatie dat zij blij is dat zij nu het verschil weet tussen een leider en een manager. Een andere participant vroeg zich af welke vorm van leiderschap meer vruchten zou kunnen afwerpen voor een beter Suriname.

De leiding van de HVB zal nagaan waar zij moet bijschaven op het gebied van leiderschap om met haar hervormings- en vernieuwingsgedachte Suriname daadwerkelijk te kunnen transformeren naar een welvarend en veilig land met gelijke kansen voor een ieder.