fbpx

HVB breidt vleugels uit naar Nederland

GFC NIEUWS- “Bij de HVB telt iedereen mee, ook degenen die niet in Suriname verblijven maar hun lot verbonden hebben met de toekomst van ons land”.

Zo sprak de voorzitter van de Hervormings – en Vernieuwingsbeweging (HVB) Mike Noersalim afgelopen weekend in Rotterdam bij het installeren van HVB Afdeling Nederland.

Deze overzeese politieke vleugel van de partij wordt voorgezeten door Line Hardjo die ook de voorzitter is van Stichting Barr, een welzijnsorganisatie te Rotterdam en bestaat verder uit Carlo Djaoedji, Andre Binda, Navien Jagdewsingh, Esther Visser, Anthony Djodikromo, Cherill Martosoewando en Robby Moesa.

Hardjo zei in haar toespraak het een hele eer te vinden om als vrouw de eerste voorzitter te zijn.

Haar team kan zich geheel terug vinden in de speerpunten van de partij die gericht zijn op vorming en ondernemerschap. Hierbij zal ICT een noodzakelijk instrument zijn waarop zwaar moet worden ingezet, immers alleen hierdoor kan Suriname verbonden worden met de rest van de wereld en kan de kwaliteit van de Surinaamse burger worden verbeterd.

BEKIJK OOK
Ambassadeurs Guyana en Algerije dienen geloofsbrieven in

Het eerste project van HVB/NL ter versterking van de lokale ICT-activiteiten van de partij is intussen in voorbereiding.

Verder is dringend aandacht gevraagd voor het onrechtvaardig belastingstelsel in Suriname jegens de duizenden SurNeds, die zich met hun in Nederland ontvangen WAO, in Suriname willen vestigen.

Deze uitkering wordt in Suriname nog eens belast met ruim 38%, waardoor er haast niets overblijft terwijl dit geld met gemak kan worden besteed in onze economie.

Onze belastingstelsel vormt dus een grote belemmering voor de duizenden Nederlanders van Surinaamse afkomst die op hun oude dag nog een bijdrage willen leveren aan de opbouw van ons land.

Voorzitter Noersalim onderkende dit vraagstuk en gaf met stelligheid aan dat deze kwestie die een aanpassing van het Belastingverdrag tussen beide landen betekent, zeker in het verkiezingsprogramma 2020 van de HVB wordt opgenomen.