fbpx

Huldiging VHP’ers in het kader van 70 jaar VHP

GFC NIEUWS- Na Nickerie en Coronie was het op 11 juli de beurt van Wanica om in het kader van het 70-jarig bestaan van de partij, de stonfutu’s van de VHP en personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij te huldigen.

Met een oorkonde werden zij bedankt voor hun bijdrage aan de VHP.

Voorafgaand aan de huldiging spraken VHP-voorzitter Chan Santokhi en Asis Gajadin, ondervoorzitter tevens campagnecoördinator van het district Wanica, de aanwezigen toe.

Ook personen die in Wanica een enorme bijdrage aan het transformatieproces van de partij hebben geleverd, zijn gehuldigd. Personen die daartoe een bijzondere bijdrage hebben geleverd, maar niet lang geleden tot de partij zijn toegetreden, zijn ook gehuldigd.

Gajadin: “de VHP maakt een enorme dynamiek mee. Bouwend op de grondslagen van de verbroederingspolitiek van wijlen voorzitter Jagernath Lachmon, zien wij nu onder deze nieuwe leiding een politiek van openheid en transparantie waardoor de VHP uitgroeit naar een nationale beweging waarin eenieder welkom is.”

In totaal zijn er 347 VHP’ers uit Wanica gehuldigd. Soekhai Parag, een “ston futu VHP’er’ is 95 jaar oud. Krensa Biaca mocht voor haar inzet te Sunny Point ook de bijzondere waardering ontvangen ondanks het feit dat zij slechts 2 jaar geleden tot de partij toetrad.

Dit is de eerste fase van de huldiging voor wat betreft het district Wanica. De komende weken zullen ook VHP’ers uit de overige districten worden gehuldigd.

Naar meer berichten...