fbpx

Huishuur betalen voor een directeur door de overheid is geen crime

INGEZONDEN- Recentelijk is er enige ophef ontstaan omdat de Surinaamse overheid de huishuur zou hebben betaald voor een directeur van een ministerie.

Tomba advertentie | GFC NieuwsNegativisten gaan er direct vanuit dat deze werkwijze ontoelaatbaar is en nemen al gauw het woord fraude in de mond. Zonder de kwestie goed te evalueren trekken deze critici allerlei ongefundeerde conclusies en brengen personen die zich enorm hebben ingezet voor onze samenleving in diskrediet.

Ministers, directeuren en andere hoge ambtenaren krijgen bepaalde privileges, dat hoort er nu eenmaal bij. Er zijn ook verschillende soorten toeslagen voor onder meer kleding, brandstof, telefoon, hotelkosten in binnen- en buitenland, daggelden, woningverbouwing, huisbewaking, bodyguards, het huren of kopen van auto’s en dergelijken.

BEKIJK OOK
Broer timmert zusje in elkaar omdat ze zilveren ketting zou hebben gedragen

Het in bepaalde gevallen betalen van de huishuur van ministers, directeuren of hoge ambtenaren komt in veel landen voor en past binnen het toelaatbare. Vooral als het een ambtenaar betreft die een zeer goede performance neerzet, een grote verantwoordelijkheid draagt, zich bovengemiddeld inzet en een bijzondere meerwaarde heeft voor de maatschappij, is dat goed verdedigbaar. 

Het lijkt mij verstandig als personen die regelmatig dilettantische kritiek leveren, voortaan kwesties beter evalueren alvorens anderen onterecht te belasteren. 

R. Pinas