fbpx

Huisartsen verdiepen kennis over Troponine diagnostiek

Huisartsen hebben tijdens een klinische avond georganiseerd door MyLab hun kennis over hart- en vaatziekten, met name de metingen die in dat kader worden verricht, mogen verdiepen.

In het verenigingsgebouw van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) verzorgde klinisch chemicus Edward Sanders de vorige week een presentatie met als thema Troponine diagnostiek. Troponine is een eiwit dat betrokken is bij het samentrekken en ontspannen van spieren. Het zit in vrijwel alle spieren die we gebruiken om te bewegen.

Troponine zit ook in de hartspier. Als de hartspier beschadigd raakt, bijvoorbeeld bij een hartaanval, dan lekt er Troponine uit de hartspiercellen in het bloed. Door te meten hoeveel Troponine er in het bloed terecht is gekomen, kunnen artsen erachter komen of de hartspier in problemen is. Binnen 2 uur na een hartinfarct kan een verhoging in het bloed reeds worden gemeten.

Artsen worden vaak geconfronteerd met patiënten die pijn op de borst hebben. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Het kan om een vaataandoening gaan, een probleem van het bewegingsapparaat, een longziekte, systeemziekte (zoals ontstekingsreuma, syndroom van Sjögren, polymyalgiarheumatica), een hartziekte, deconditionering (vanwege een ingrijpende of chronische ziekte zoals diabetes, nierdialyse, hartaandoeningen, vaatproblemen etc.) en soms de behandeling daarvan (chemotherapie, grote operatie etc.).

Sanders zei onder meer dat wanneer een deel van het hart niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt, er ischemie ontstaat. Ischemie kan onder andere worden veroorzaakt door een vernauwing of afsluiting van een kransslagvat. Een snelle hartritmewijziging, bijvoorbeeld een storing of bij het ontwaken, maakt dat de behoefte aan energie groter is dan het aanbod en dat kan eveneens ischemie tot gevolg hebben.

Wanneer ischemie lang aanhoudt, sterven er hartspiercellen met als gevolg een hartinfarct. De meeste hartinfarcten vinden overigens ’s morgens vroeg plaats omdat bij het ontwaken de behoefte aan energie groter is dan het aanbod,  wat tot ischemie kan leiden. Het klinisch laboratorium MyLab houdt regelmatig klinische avonden voor artsen ter verdieping van hun kennis. De klinische avond hield deze keer verband met Wereld Hartdag.

Eerder maakte het Thoraxcentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo bekend dat er vorig jaar ruim 25000 consulten en 18.000 poliklinische onderzoeken werden verricht. Hart- en vaatziekten zijn een grote bron van zorg, zeker gelet op het grote aantal hartpatiënten op de relatief kleine bevolking van Suriname.

 

 

 

 

 

 

 

Overige berichten