Huidige wetgeving aanpassen voor traditionele medische industrie

GFC NIEUWS- Om de in Suriname te ontwikkelen Traditionele Medische Systemen Industrie tot volle wasdom te brengen, zal de huidige wetgeving aangepast en verruimd moeten worden.
Tegelijkertijd zal ook alles aangaande intellectueel eigendom keurig geregeld worden. Om de geloofwaardigheid van de kennis en vaardigheden van beoefenaren van traditionele medische systemen te garanderen, is volgens vicepresident Ashwin Adhin een regeling voor vrijwillige certificering van deze beoefenaars noodzakelijk.
In aanwezigheid van de vp vond op 23 januari de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Suriname en India plaats voor het ontwikkelen van een Traditonele Medische Systemen Industrie in ons land.
Volgens de vicepresident is Surinames Traditionele Medische Systemen beleid gericht op het in overeenstemming brengen daarvan met de 2014-2023 Traditionele Medische Systemen Strategie van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) dat door 192 lidlanden voor uitvoering goedgekeurd is.
“Moderne systemen van de geneeskunde hebben sterke en doeltreffende diagnostische hulpmiddelen, waarmee we ziekten kunnen screenen en vroegtijdig kunnen detecteren. Het gebruik van technologie in de gezondheidszorg heeft de potentie om belemmeringen voor de toegang tot zorg te verminderen en ons inzicht in ziektepatronen ter verbetering daarvan te bewerkstelligen”, aldus Adhin.
Hij zegt dat de WHO-strategie methoden bevat voor het benutten van de potentiële bijdrage van traditionele en complementaire geneeskunde aan gezondheid, wellness en persoon-gecentreerde gezondheidszorg.
Adhin: “Wat wij in Suriname aan het doen zijn, is het combineren van het beste uit het westen met het beste uit het oosten en vervolgens met het beste uit Suriname – dus ons beleid is de synthese van alleen het beste uit de wereld.”