Huidige Covid-19-maatregelen geldig tot en met 12 maart

GFC NIEUWSREDACTIE- De meest recente Covid-19-maatregelen zijn van kracht tot en met vrijdag 12 maart.

De geldigheid van de Covid-maatregelen wordt steeds bij Presidentieel Besluit bekrachtigd. De nieuwe maatregelen zullen dan ook op die datum bekend worden gemaakt.

Verder deelt CDS mee dat dispensatieformulieren verstrekt door het hoofd Presidentiële Beveiliging ook na 15 maart nog steeds van kracht zijn.

Derhalve hoeven personen, die voorzien zijn van een door het hoofd Presidentiële Beveiliging ondertekende fysieke toestemmingsbrief, zich niet nogmaals te laten registreren.

Overige berichten