Hugo Blanker mag WOL nog 5 jaar leiden

De algemene vergadering van de Werknemers Organisatie Luchtvaart (WOL) heeft woensdagmorgen het proces-verbaal van de verkiezingscommissie bekrachtigd.

Voor de verkiezingen waren er twee kandidatenlijsten ingediend, waaronder een lijst onder leiding van Hugo Blanker, de huidige voorzitter.

De genoemde commissie bestond uit Mike Sallons (voorzitter) met als leden Claudette Etnel en Hendrik Jamaloodin. Zij presenteerde haar conclusie in de alv en constateerde daarbij dat de lijst R. Baarh niet voldeed aan de statutuut-vereiste.

Als gevolg hiervan verklaarde de commissie de lijst Blanker bij acclamatie te zijn verkozen. Bij de voortzetting van de vergadering heeft de alv het verslag en vooral de conclusie van de verkiezingscommissie bekrachtigd.

Het nieuw WOL-bestuur is gekozen voor vijf jaar en zal zich gericht inzetten voor onder andere: de verzelfstandiging van het binnenlands luchtvaartgebeuren, opheffen van de rechtspositionele achterstanden het vaste aanstelling van medewerkers, transparante- en effectief beheer van de (werk) fysieke gebieden die onder Luchtvaartterreinen en Luchtvaartdienst ressorteren, continue en training op maat, versterking van het functioneren van AIS en de security. Ook het tekort aan personeel zal aandacht van de bond krijgen.

Overige berichten