fbpx

Hubert Rampersad had aangeboden om SLM gratis duurzaam te helpen reorganiseren

INGEZONDEN– Prof.dr.ir. Hubert Rampersad is heel erg teleurgesteld in de wijze waarop president Santokhi bewust het SLM-probleem op amateuristische en corrupte wijze door Paul de Haan heeft laten aanpakken.

Rampersad had twee jaar geleden bij het aantreden van Paul de Haan hiervoor reeds gewaarschuwd, maar Santokhi wilde niet luisteren.

Zo had Rampersad vorig jaar gratis een “10-stappenplan voor succesvolle aanpak SLM-project” aan de president voorgesteld en aangeboden om geheel gratis te helpen met duurzame verandering van SLM, echter koos Santokhi voor Paul de Haan, met alle gevolgen van dien.

Dit had Rampersad ook voor EBS voorgesteld. De president heeft nooit hierop gereageerd.

De gevluchte de Haan beweerde dat hij een fictief herstelplan voor SLM had opgesteld, waarvoor de Staat veel geld aan hem had betaald.

Echter, niemand mocht dit geheim plan zien, terwijl Rampersad – die wereldwijd zijn sporen heeft verdiend als change management guru – gratis had aangeboden om een echt herstelplan voor SLM te schrijven en dit plan duurzaam te helpen implementeren.

Zo had Rampersad in 2003 het bestselling Amerikaanse changemanagement boek Total Performance Scorecard in 20 talen wereldwijd gepubliceerd (met een voorwoord van Harvard Business School Innovation professor Dorothy Leanard).

Het gratis aanbod van Rampersad werd door Santokhi terstond afgewezen. Santokhi koos ook voor de nep-advocaat Prenobe Bissessur in het crisisteam van de SLM, die ook voorzitter van de deviezencommissie was en diverse andere functies in de regering vervulde. Hij werd aangetrokken voor 355 euro per uur.

Paul de Haan maakte het SLM-personeel wijs dat het “contract met het Bissessur was aangegaan om de belangen van het personeel te behartigen, als onderdeel van het herstelplan van de SLM”. “Het is vooral voor het behoud van de arbeidsplaatsen binnen de SLM”, haalde hij aan, maar in werkelijkheid was er geen echt herstelplan.

Uit het bovenstaande blijkt weer dat VHP onvoldoende integer en deskundig kader in huis heeft, terwijl Santokhi voor de verkiezingen op verschillende podia beweerde dat VHP voldoende deskundig en integer kader heeft om alle problemen in het land succesvol op te lossen.

De president-commissaris bij de SLM, Xaviera Jessurun, werd binnengehaald om deel uit te maken van de corrupte bende. Deze bekende activist keurde alles goed wat Paul de Haan met SLM deed. Ze was de handlangster van hem en is dus medeplichtig.

Ter illustratie van de amateuristische en corrupte aanpak van SLM door Paul de Haan had Rampersad onlangs zijn top-10 grove fouten opgesomd:

1. Ad-hoc aanpak die niet is gebaseerd op een strategische visie op de toekomst van parastatale en semi-parastale bedrijven. Dit moet deel uit maken van een integraal herstelplan. Dit plan is er niet.

2. Zeer slechte c.q. helemaal geen communicatie naar het personeel omtrent de projectuitvoering, strategische keuzes en te bieden perspectieven. Hierdoor creëerde de Haan nog meer angst en wantrouwen bij het personeel.

BEKIJK OOK
Buren wakker door woedende man die Santokhi voor alles wat vies en vuil is uitscheldt

3. Liegen, bedriegen, achterhouden van informatie, oneerlijk en niet transparant; alles gebeurde in een waas van geheimzinnigheid. Hij en Xaviera vertelden leugens aan het personeel over de nieuwe NV die was opgericht.

4. Belangrijke personeelsleden en de Bond Personeel bij de SLM worden genegeerd en er wordt voor ze gelogen.

5. Geen effectief projectmanagement geïnstalleerd om het SLM probleem duurzaam, systematisch en gestructureerd op te lossen, met een deskundig en ervaren projectteam waarin ook de Bond in vertegenwoordigd dient te zijn. Dit was een een-tweetje tussen de Haan, Jessurun en Bissessur.

6. Gebrekkige kennis en inzichten over effectief modern management; de Haan heeft blijkbaar in zijn verouderde HBO-opleiding geen managementopleiding gevolgd. Ook Jessurun en Bissessur weten niet hoe SLM succesvol moet worden aangepakt. Ze modderden maar wat aan.

7. Onvoldoende ervaring op het gebied van duurzaam change management van complexe projecten; iemand die zo goed kan liegen, bedriegen, oplichten en belazeren kan nooit succesvol bij Kenya Airways en KLM zijn geweest.

8. Arrogantie en groot ego; wie arrogant en egocentrisch is leert niet en communiceert niet. De Haan is geen leider en beschouwt Surinamers als domme mensen.

9. Toont geen commitment voor de verandering van SLM waardoor het personeel in onzekerheid en angst leeft. De Haan was gefocust op het snel maken van een ‘jang’ bij SLM.

10. Heeft geen helder implementatieplan waarin de te nemen stappen duidelijk zijn uiteengezet, met aandacht voor degenen die de dupe van verandering worden en weerstand bieden.

De Haan beweerde dat hij een goed en duidelijk herstelplan had. Waar is dit plan? Rampersad wil dit plan gratis evalueren. Kan dit plan naar hem worden gemaild ([email protected]) zodat hij dit plan gratis kan aanpassen om SLM echt duurzaam te helpen redden.

Ondanks deze grote fouten van de Haan, die door Rampersad vorig jaar waren gepubliceerd, greep Santokhi niet in. Hij bleef maar vertrouwen in de Haan hebben, tot op het laatste moment toen hij via Frans-Guyana naar Europa vluchtte.

Hoe kan de president van een land zulke grote inschattingsfouten blijven maken? Of kreeg hij de kans om te vluchten zodat hij geen informatie over medeplichtigen aan de procureur-generaal beschikbaar zou kunnen stellen?

Vragen: Waarom krijgt prof. Hubert Rampersad niet de gelegenheid van Santokhi om SLM gratis (onbezoldigd) duurzaam te helpen redden?

Waarom krijgt Rampersad geen inzage in het SLM herstelplan?

Waarom zijn Santokhi en de rest van de VHP-top erg bang voor Rampersad?

Waarom wordt Rampersad angstvallig ver van SLM, Telesur, EBS en Staatsolie gehouden (want bij Telesur en EBS gaat het al helemaal fout en bij Staatsolie zijn er ook duidelijke signalen van corruptie aanwezig)?

Duldt men geen pottenkijkers?

Center of Excellence in Eco-Governance

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud