Hoogestraat heet sinds vrijdag ‘Dr. Eugene Albert Gesselstraat’

De Hoogestraat heet sinds vrijdag 1 februari de Dr. Eugene Albert Gesselstraat.

De regering heeft besloten deze naam te wijzigen om de onlangs 100 jaar geworden Surinaamse wetenschapper te eren voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving. Dit heuglijke feit vond plaats in aanwezigheid van familie, vrienden en oud leerlingen, aan de Hoogestraat nummer 80.

Oom Sjenie, zoals Gessel bekend staat in de samenleving, wordt door velen gezien als de grondlegger voor belangstelling en begrip voor internationale en regionale ontwikkelingen en de samenhang daarvan met de binnenlandse gebeurtenissen op politiek, sociaal en cultureel gebied.

“Wat dr. Eugene Gessel op al deze terreinen voor ons land heeft gepresteerd is moderner, origineler en duurzamer dan vele dissertaties en andere geschriften die aan onze maatschappij zijn gewijd. Ook de werkwijze die hij steeds heeft gehanteerd in die veelzijdige arbeid is van blijvende betekenis”, staat in een passage uit de brief die geschreven is door de Nationale Commissie Jubileumjaren 2018, aan de president van de Republiek Suriname Desiré Bouterse.

Gessel wordt omschreven als een van de grootste politiek historische politicologische, staatsrechtelijke en communicatieleermeesters van het volk.

Diverse sprekers waaronder commissievoorzitter Henk Herrenberg, Eugene van der San directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname en dc Mike Nerkust hebben in hun toespraak de geweldige staat van dienst gememoreerd.

Ilse Vreugd, één van de initiatiefnemers voor de naamswijziging van de Hoogestraat naar de Dr. Eugene Albert Gesselstraat, gaf aan dat burgers hun blik op de geschiedenis hebben verruimd dankzij de wijze waarop Gessel met de materie omging, namelijk scherpe kritiek en feilloze analyses.

Gessel zei enorm dankbaar te zijn met de vernoeming van zijn geboortestraat naar zichzelf, een geschenk vanuit de gemeenschap. Hij is blij dat Suriname anno 2019 een onafhankelijk land is; De uitdaging waarvoor ons land staat, is een volk in eenheid naar buiten toe. Wie de recente geschiedenis van ons land nagaat zal zien dat de uitdaging waarvoor Suriname staat nog niet begrepen is door de bevolking.

Verder zei hij tijdens zijn carrière ook voor enkele uitdagingen te hebben gestaan. Desondanks is hij zijn krachten aan Suriname blijven geven, door zijn onderwijsvorm en zienswijze.

Overige berichten