Hoogegeplaatste militair uit VS bezoekt Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Admiraal Craig Stephen Faller van de Verenigde Staten van Amerika (VS) brengt op 13 januari een eendaags werkbezoek aan Suriname.
De hooggeplaatste militair is commandant van ‘the U.S. Southern Command’. Het bezoek kan geplaatst worden in het kader van de defensiesamenwerking die Suriname heeft met de VS.
De samenwerking die Suriname heeft met Amerika op het territorium van defensie heeft als doelstelling om de veiligheid in Suriname, maar ook in de regio te waarborgen.
De militaire samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika is historisch. De minister van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera, geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aan dat het cruciaal is dat de defensiesamenwerking tussen beide landen geïntensiveerd wordt.
“Het bezoek van Admiraal Faller gaat om het intensiveren van de samenwerking, in het bijzonder om capaciteitsversterking en gezamenlijke trainingen”, aldus de bewindsvrouw.
Minister Mathoera stelt de samenwerking zeer op prijs en geeft aan dat er meer werkoverleg zal plaatsvinden.
Share